Folkeskolen i Forandring - Samarbejdet som ressource

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet sætter fokus på samarbejdet i folkeskolen. Formålet er at udvikle metoder og strategier, der ruster den enkelte skole til at styrke håndteringen af ændringer i folkeskolen. Fokus er på de udfordringer, nogle skoler oplever i forbindelse med henholdsvis inklusion og tilrettelæggelse af arbejdstid. Projektet lægger vægt på, at de metoder og strategier, der anvendes, kan integreres med den øvrige faglige og organisatoriske proces, så skolerne på en gang kan udvikle kvaliteten i arbejdet og styrke det psykiske arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere.
Projektet tager udgangspunkt i begrebet ’professionel kapital’, som er en sammenkobling af tre forskellige ressourcer, vi ved har en stor betydning for både trivsel og opgaveløsning:

- human kapital – viden og kvalifikationer
- social kapital – de sociale relationer, som er afgørende for samarbejdet
- beslutningskapital – evnen til at træffe fagligt velfunderede beslutninger

Projektets ambition er at understøtte og bidrage til skolens professionelle kapital gennem eksemplariske indsatser ift. de to problemstillinger via to delprojekter:

Delprojekt 1 udvikler metoder og strategier der understøtter samarbejdet i TRIO-en (Leder, TR og AMR), så ledelse og medarbejderrepræsentanter sammen finder løsninger i forhold til principper for opgavefordelingen og tilrettelæggelse of arbejdstid. Sigtet er at skabe gennemskuelighed og dermed mere opbakning til beslutninger. Det vil kunne styrke konflikthåndtering, tryghed og oplevelse af retfærdighed i forbindelse med beslutninger om arbejdstid.

Delprojekt 2 udvikler metoder og strategier til et stærkere og beslutningsdygtigt teamsamarbejde. Målet er at udvikle professionelle læringsfællesskaber, som styrkes i at udvikle inkluderende børnefællesskaber. I gennem et stærkt fællesskab kan den enkelte medarbejder hente støtte og inspiration til at håndtere inklusion og høje følelsesmæssige krav i arbejdet, hvilket vil mindske belastningerne.

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og udføres af RUC og TeamArbejdsliv i fællesskab.
Kort titelFolkeskolen i Forandring
AkronymFIF
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201831/12/2020

Samarbejdspartnere