Festival på Tværs

 • Tofteng, Ditte Maria Børglum (Projektdeltager)
 • Husted, Mia (Projektdeltager)
 • Bladt, Mette (Projektdeltager)
 • Nielsen, Kurt Aagaard (Projektdeltager)

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

   
  I 2007 var Center for arbejdsliv og Arbejdsmiljø værter for 'Festival på Tværs' foranlediget af forsknings- og udviklingsprojektet ' Veje ud af marginalisering' finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje 'det rummelige arbejdsmarked'.
   
  Festival på Tværs, som var kronen på værket i daværende projekt, blev besøgt af ca. 250 gæster og ca. 30 oplægsholdere og kunstnere. Gæsterne var en bred sammensætning af konsulenter, sagsbehandlere, ledige, fleksjobbere, tillidsvalgte, handicappede og forskere.
   
  Indholdsmæssigt afspejlede Festival på Tværs et mangeårigt netværksarbejde i feltet, hvor både forskere, interesseorganisationer, projekter, udsatte og arbejdsløse har bidraget med viden. Festivalens workshops berørte f.eks. temaer som: Anerkendelse, normalitet og afvigelse, Virksomhedens sociale ansvar, Fagbevægelsens rolle og nye udstødnings risikoer. Temaerne blev typisk belyst af forskere, viden partnere, berørte eller interessepartnere og efterfølgende drøftet.
   
  Konceptet i Festival på Tværs er, at skabe nye dialoger og drøftelser af udviklingen af det rummelige arbejdsmarked på tværs af etablerede aktører og interesser. Festivalens temaer formidles både i faglige workshops og gennem teater og musik, hvor særligt de kunstneriske formidlinger har vist sig egnede til at skabe nærhed og nuancer i de vanskelige temaer (Tofteng og Husted 2010[i]).
   
  Festival på Tværs 2007 blev dokumenteret i protokoller og gennem videooptagelser, hvoraf enkelte er valgt ud i DVD'en ' Længe leve mangfoldigheden'[ii]
   
   
  Formål
  Festival på Tværs 2007 blev en social innovation på det rummelige arbejdsmarked, som blev varmt modtaget af både oplægsholdere, gæster og forskere. I den forstand er Festival på Tværs et nyt fora, som bør videreudvikles og konsolideres. I 2010 bestræber vi os således på at nå 350 gæster, minimum 40 oplægsholdere og at inddrage temaerne 'Stress' og 'Sygdom' som centrale temaer.
   
  Festival på Tværs er et usædvanligt fora, som sikre bred og tværgående dialog på tværs af berørte og professionelle. Der er således tale om et enestående koncept, som aktuelt nyder stor opbakning og interesse i en bred målgruppe af både forskningsaktører, interesseorganisationer og berørte. Center for arbejdsliv og arbejdsmiljø ønsker på sigt, at konsolidere Festivalen både forsknings- og udviklingsmæssigt, således at der kan etableres en Festival på Tværs ca. hvert 2 år, hvor aktuelle temaer, barriere og muligheder for at fremme rummelighed tages op til tværgående drøftelser. Dette konsolideringsarbejde forløber sideløbende med planlægningen af Festival på Tværs 2010, som der aktuelt er brug for støtte til at realisere
   
  Festival på Tværs 2010 bliver koordineret og ledet af Ditte Tofteng og Mia Husted fra Center for Arbejdsliv og arbejdsmiljø på RUC med hjælp fra blandt andre Handicapidrættens videnscenter, Cafe sygemeldt,  AOF Danmark, Rejsescenen, Kofoed Skole og Landsforeningen af skåne og fleksjobbere (LAFS) og Kristeligt Studenter settlement.
  [i] Ditte Tofteng og Mia Husted: Teateret i arbejdslivsforskningen. Nyt om Arbejdsliv  nr. 1 2010 (kommende publikation)
  [ii] Kan rekvireres hos ansøger
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato11/08/2010 → …

  Finansiering

  • <ingen navn>