Femern Bælt Update!

  • Hvidtfeldt, Susanne (Projektdeltager)
  • Barfod, Sonja (Projektdeltager)
  • Schulte, Klaus (Projektleder)
  • Keil, Dirk (Projektleder)
  • Steinhoff, Kathrin Maria (Projektleder)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Femern Bælt Update! er et kursusforløb, der er opbygget af tre moduler. Der afholdes to fælles workshop-moduler i henholdsvis Nykøbing Falster (Danmark) og Lübeck (Tyskland), der suppleres af et internetbaseret e-læringsmodul, der afvikles mellem de to workshops og som skal uddybe de temaer, der er blevet præsenteret på workshoppen.
Ved siden af foredrag, gruppearbejde og ekskursioner byder de to workshop-moduler på gode rammer og muligheder for netværksdannelse.
Det er formålet med Femern Bælt Update! at skabe en bevidsthed hos deltagerne om de nye muligheder og de fremtidige partnere i Femern Bælt-regionen. Vi har udvalgt tre emneområder, som er specielt vigtige for det grænseoverskridende samarbejde inden for erhvervslivet, på forvaltningsområdet og på kulturområdet:
• Femern Bælt-regionen: Geografi, historie og regional udvikling.
• Business across the border: Viden om de respektive, nationale rammer for erhvervsvirk- somhed, så som f.eks. administrative og øko- nomiske strukturer, arbejdsmarkeds- og socialpolitik, politisk kultur og ledelseskultur.
• Danmark og Tyskland – nære naboer og alligevel forskellige: En indføring i, hvordan man kan omgås og forstå hinanden på tværs af kulturelle og sproglige skel, ligesom der vil være undervisning i sprogene tysk og dansk.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201101/02/2013