Evidence-based policy-making in ministries. Explaining the effects of evidence standards on knowledge utilization

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

På trods af årtiers forskning i evidensbaseret politik har vi begrænset empirisk viden om hvordan, hvorfor og med hvilke effekter ministerier bruger evidens. En årsag er, at forskellige studier har fokuseret på standarderne for evidens eller på vidensanvendelse, men sjældent forbundet de to empirisk. Den begrænsede viden om effekter af evidensstandarder på beslutningstagning udgør et anseeligt videnshul internationalt og i Danmark. Forskningsprojektet undersøger derfor hvorfor og hvordan evidensstandarder påvirker vidensanvendelse i to danske ministerier. Baseret på modstridende antagelser i tidligere forskning, undersøger vi om henholdsvis højere eller lavere evidensstandarder resulterer i mere vidensanvendelse. Vi tester antagelserne på beskæftigelsesministeriets politik om aktiv beskæftigelse, der sætter høje og eksplicitte kvalitetsstandarder og på børne- og undervisningsministeriets politik om folkeskolen, der sætter lavere og mere inkluderende standarder. Ved at teste antagelserne på grundlag af dokumentanalyse, interviews og surveys over perioden 2017-2022 bidrager forskningsprojektet med ny og vigtig viden om hvorfor, hvordan og med hvilke effekter ministerier lærer af og bruger evidens.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/07/202031/12/2023