Evaluering af UC2's VIFT-aktiviteter

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Samarbejde med UC2 (Videncenter for Tosprogethed og Interkulturalitet) om evaluering af Videncenterprojektet VIFT (Videncenter for bedre undervisning af tosprogede elever).
Evalueringen er blevet gennemført som to særskilte evalueringer:
En kvalitetssikrende følgeevaluering der har til formål at diskutere de faglige resultater af aktiviteterne i VIFT, vurdere hvordan VIFT arbejder med udvikling af uddannelsesaktiviteter, samt vurdere på hvilken måde VIFT placerer sig med hensyn til facilitering af lærerkompetencer inden for de områder der er omfattet af videncenterprojektet. Denne del af evalueringen gennemførtes i perioden april 2008-juni 2009.
En afsluttende indikatorbaseret evaluering der har til formål at vurdere i hvilket omfang arbejdet med udviklingen af VIFT har indfriet de mål der er opstillet i projektansøgningen. Denne del af evalueringen gennemføres i perioden august-oktober 2009.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/200801/10/2009

Finansiering

  • <ingen navn>

Emneord

  • Evaluering
  • Tosprogethed
  • Lærerudvikling