Evaluering af Forebyggelsesfonden

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Nærværende evaluering er første del af en treleddet evaluering af Forebyggelsesfondens støttede projekter. Formålet med den samlede evaluering er at evaluere de støttede pro-jekters effekt og proces. Evalueringen skal ligeledes aktivt bidrage til at udvikle Forebyg-gelsesfondens arbejde i forhold til opstilling af krav ved tildeling af midler samt angivelse af retningslinjer for projekternes egne evalueringer. Særligt sidstnævnte er i fokus i den-ne første delevaluering, der ligeledes afdækker, hvordan Forebyggelsesfonden kan støtte projekterne i at gennemføre valide og meningsfulde evalueringer.
  Evalueringens første del omfatter 114 afsluttede projekter1. Heraf er 62 projekter afslut-tet inden for hovedformål 1a, 13 inden for hovedformål 1b, 11 inden for hovedformål 2 og 28 inden for hovedformål 3.
  Den samlede evaluering løber til 2015 og udføres i et konsortium bestående af Kubix, Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv på RUC, SFI, Statens arbeidsmiljøinstitutt i Norge, Arbejdsmedicinsk klinik i Herning og Oxford Research
  AkronymFBF
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/201001/06/2012