Erhvervsrettet uddannelse for flygtninge - Indikatorer for god praksis - ERASMUS+

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Tilstrømningen af flygtninge i årene2015-6 betegnes som en flygtningekrise for Europa, og integrationen af de flygtninge som opnår opholdstilladelse, er et centralt mål for flygtningepolitikken. Erhvervsrettet uddannelse er en af de vigtigste veje til integration og et aktivt arbejdsliv. 

Projekt „Integration af flygtning gennem erhvervsrettedet uddannelse - Indikatorer for god praksis“ har som mål at gøre erfaringer fra fire europæiske lande tilgængelige (Tyskland, Italien, Østrig og Danmark) . Det sker ved at formidle ialt 20 eksempler på god praksis fra de fire lande. Desuden er der udviklet et online analyseredskab til sikring af kvaliteteni uddannelses- og oplæringsforløb for flygtninge. Der er også udviklet en håndbog, som er rettet til de praktikere, som arbejder med at organisereu ddannelse og oplæring. Projektet sigter også mod at dets resultater vil bidrage til at kvalificere de politiske initiativer i forhold til integration.

Projektets partnere er forskningsinstitutioner,der ikke selv varetager integrationsopgaver, men som inddrager eksperter, som er involveret i integrationsarbejdet. Her fra projektets hjemmeside (/til højre) kan du downloade følgende pubilkationer: 

-> Fem danske eksempler på god praksis for integrationsprojekter 

-> 20 eksempler på god praksis fra de fire europæiske lande (75 sider)

-> En håndbog med anbefalinger til god praksis for erhvervsrettede uddannelser for flygtninge (70 sider) 

-> Desuden er der link til et online analyseredskab til sikring af kvalitet i uddannelses- og oplæringsforløb for flygtninge. (link nederst til højre)

Projektets partnere: Universitet i Köln,Bergamo Universitet, Innsbruck Universitet, Roskilde Universitet.

Projektet er støttet af EU programmet ERASMUS+.


Vi inviterer alle interesserede til et åbent seminar

Integration af flygtninge gennem uddannelse  -erfaringer fra forskning og praksis

Onsdag d. 18.september 2019 kl 14:00 – 16:30 i Byens Hus iRoskilde 

->   ->   ->  publikationer kan hentes i listen til højre  ->   ->   ->   ->   ->

EU kommissionens økonomiske støtte til produktionen af disse publikationer indebærer ikke noget ansvar for publikationernes indhold. Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for anvendelse af informationerne i publikationerne.

Lægmandssprog

Formålet med dette europæiske projekt er at undersøge hvad der kendetegner gode integrationsforløb for flygtninge i erhvervsuddannelserne (IVET). Projektet identificerer nogle vigtige indikatorer for vellykkede uddannelsesforløb for flygtninge, som kan anvendes ved tilrettelæggelse af fremtidige forløb. Desuden beskrives en række eksemplariske uddannelsesforløb, som i praksis viser hvordan god praksis på området kan se ud.
Kort titelCo-funded by the ERASMUS+ programme of the European Union
AkronymGoodVET
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/11/201729/02/2024

Samarbejdspartnere

  • Roskilde Universitet (leder)
  • University of Bergamo (Projektpartner)
  • Universität zu Köln
  • Universität Innsbruck

Finansiering

  • ERASMUS+ programme of the European Union: 70.530,00 €