Effekt-drevet IT-udvikling i klinisk og teknologisk kontekst

 • Barlach, Anders (Projektdeltager)

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet arbejder med problemstillingen mellem det sundhedsfaglige og datalogiske domæne, hvor der er et behov for udvikling og evaluering af Kliniske IT-systemer der tilgodeser begge parters kompetencer og forståelsesramme. Det afprøves om det er muligt at bevæge sig væk fra kravet om klinikernes formelle specifikation af funktionalitet for at leverandøren kan forstå og påtage sig opgaven. Dette skal forsøges i konkrete udviklingsprojekter at lade slutbrugere forholde sig til konceptionelle effektbehov relateret til eksemplarisk hændelser i deres hverdag.
  Effektmålingerne udføres på hele eller dele af det udviklede system ”in situ”.

  Evalueringen baseres efterfølgende på dokumenterede effekter som begge parter kan identificere relevans og gyldighed af.
  Den teknologisk kontekst beskæftiger sig med kravene til protoypingværktøj, samt kravene til teknologi og leverandør organisering når tilgangen til udvikling er eksperimentel.
  Det juridisk aspekt i aftale udformningen vil blive inddraget for at sikre kontraktformens gyldighed i forhold til lovgivning og projektets risikohåndtering.
  Projektet arbejder med 4 forskningsspørgmål, hvor vægten er lagt på spørgsmål 1 og 3:Kan der udvikles metoder til effekt måling af kliniske IT-systemer?Kan brugernes oplevede effekter i klinisk arbejde relateres til strategiske eller politisk mål?Kan kontrakter til systemudvikling baseres på effekt evaluering?Hvilke krav stiller den effektdrevne process til samarbejde og teknologi i udviklingsorganisationen?
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/06/200631/05/2009

  Finansiering

  • ErhvervsPhD-initiativet: 201.518,00 €

  Emneord

  • Empoverment
  • effektdrevet
  • IT udvikling
  • Effektbaseret kontrakt