Projektdetaljer

Beskrivelse

Digitale medier bliver ofte beskyldt for at skabe såkaldte ’ekkokamre’, hvor borgere isolerer sig med deres meningsfæller og udvikler stadigt mere ekstreme holdninger. Ekkokamre er således blevet set som en væsentlig del af en mere overordnet udvikling med øget politisk polarisering og fjendtlighed i den offentlige debat. Vores viden om digitale ekkokamre og deres betydning i en dansk kontekst er imidlertid begrænset. Projektet vil derfor gennemføre den første samlede analyse af digitale ekkokamre i Danmark. Via et innovativt forskningsdesign, der kombinerer store datasæt fra sociale medier, spørgeskemaundersøgelser og agent-baserede modelsimulationer, vil projektet kortlægge digitale ekkokamre på tværs af sociale medie platforme og undersøge, hvorvidt de rent faktisk bidrager til øget polarisering. Dermed bygger projektet bro mellem to perspektiver i den aktuelle forskning: mens netværksanalyser af data fra sociale medier er blevet brugt til at påvise eksistensen af ekkokamre, har bruger-orienterede studier været langt mere tøvende og fremhævet, at borgernes digitale adfærd og nyhedsbrug alt overvejende er meget sammensat. Projektet vil således kaste lys over et helt centralt spørgsmål i den aktuelle forskning og bidrage afgørende til vores forståelse af de digitale mediers rolle i borgernes holdningsdannelse og polarisering af samfundet.
Akronym#echopol
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/202330/09/2026

Finansiering

  • Det Frie Forskningsråd: 385.758,00 €