Drenges veje i uddannelsessystemet. Drenges fremtidsforestillinger, uddannelsesvalg og in- og eksklusion i ungdomsuddannelserne.

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er skabe ny viden om, hvorfor det i stigende grad er drenge, der marginaliseres i uddannelsessystemet og havner i den uddannelsesmæssige restgruppe. Projektet vil over tid følge flere grupper af drenge i erhvervsuddannelserne og undersøge deres forestillinger og planer om fremtiden med hensyn til uddannelse og beskæftigelse. Fokus er på samspillet mellem på den ene side ungdomskultur og unges identiteter og på den anden side skolekultur og fagkultur i erhvervsuddannelserne. Formålet er desuden at bidrage til udvikling af teorier, der kan give en dynamisk og differentieret forståelse af de kønnede overgangsmønstre i det danske uddannelsessystem set i lyset af den kulturelle modernisering og udviklingen mod et vidensamfund.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201201/03/2015