Dialog med patienten

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formålet med projektet er sammen med sundhedsprofessionelle, som har patientkontakt, fra alle afdelinger på et københavnsk hospital, at udforske, hvilke organisatoriske barrierer de oplever i deres hverdag, som får betydning for, hvordan de kan møde, vejlede og kommunikere med patienter og pårørende, der er frustrerede, vrede eller fyldt med mistillid over sundhedssystemets mangler. Gennem 9 workshops arbejder vi med at afdække, for det første, hvordan de professionelle kan kommunikere med disser målgrupper i en given organisatorisk sammenhæng. For det andet udforsker projektet, hvilke pædagogiske/kreative metoder som befordrer udviklingen af disse kompetencer, herunder, hvordan simulerede interaktioner gennem øvelser, rollespil og brug af video kan kvalificere de professionelle til at kommunikere med patienterne. Kurset evalueres sammen med afdelingsledelserne og gennem opfølgende interviews med deltagerne i afdelingerne.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato03/10/201115/06/2013

  Samarbejdspartnere