Det urbane drama - konflikt og deltagelse i byudviklingen

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projekt vil med afsæt i de seneste 50 års udvikling i København udforske den udviklede kultur for både konflikt og demokratisk deltagelse i byens udvikling. Fokus vil være at se på den historiske udvikling af disse to spørgsmål både hver især og i forbindelse med forsøg på at håndtere konfliktspørgsmål gennem deltagelsesprocesser. Projektet vil udvikle et overordnet, teoretisk perspektiv på deltagelse og konflikt som grundelementer i, hvad der kan karakteriseres som byudviklingens sociale drama.
Kort titel Det urbane drama
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2022 → …