"Det duale arbejdsmarked i et velfærdsstasligt perspektiv - et studie af dilemmaet mellem uformeløkonomisk praksis og indvandreres socio-økonomiske integration".

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udarbejdet for Beskæftigelsesministeriet & Ministeriet forFlygtninge, Indvandrere & Integration på baggrund af en forskningsbevilling på 1.490.000 kr.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/200230/12/2005

Finansiering

  • <ingen navn>