'Den fremmede', byen og nationen - om møder, grænser og socio-rumlig praksis.

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I forbindelse med globalisering og øget transnational mobilitet er nydanskere, særligt i form af flygtninge/ indvandrere, i stigende grad kommet på den offentlige dagsorden. Ofte synliggøres denne gruppe i forhold til diskussioner om segregation og ghettodannelse, integrationsproblemer og tilknytning til et dansk fællesskab. Forestillingen om nydanskere som en generaliseret gruppe af 'fremmede' er blevet en stærk samfundsmæssig konstruktion. Med dette projekt ønsker vi at vende denne problematik om og se det fra nydanskernes og 'de fremmedes' perspektiv. Formålet med projektet er at bidrage med en forståelse af nydanskeres muligheder og betingelser for at føle sig 'hjemme' i forskellige socio-rumlige skalaer som nationen, byen og boligområdet. Med udgangspunkt i et casestudie af pakistanske nydanskere i københavnsområdet undersøges det, hvorledes nydanskere konstruerer deres by og nation i praksis og fortælling. Der lægges i det empiriske arbejde med fortællingerne vægt på at identificere forskelligheder i de måder, hvorpå nydanskere overskrider og udfordrer dominerende forestillinger og skaber tilhørsforhold på differentieret vis.   
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/200731/07/2009

  Finansiering

  • FSE