De unge autisters kamp for anerkendelse - En undersøgelse af deltagelsesmulighederne for unge med autisme og lignende støttebehov på uddannelsesområdet

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Et kvalitativt forskningsprojekt som der med udgangspunkt i uddannelsesforløbet kaldet HF INKLUSION På Københavns Voksen Uddannelsescenter KVUC som case, undersøger hvordan og hvorledes man i praksis, fremme deltagelsesmulighederne for denne gruppe af sårbare unge på uddannelsesområdet. Undersøgelsen tager udgangspunkt i HF INKLUSION som case, da meget af den eksisterende forskning indenfor området viser, at denne gruppe af unge har svært ved at gennemføre en kompetencegivende uddannelse, og at gruppen ofte lider nederlag. Derfor var det relevant at undersøge, hvordan og hvorledes i praksis, man kunne forbedre vilkårene for de sårbare unge.

Nøgleresultater

Anerkendelse, Deltagelsesmuligheder, FN's handicapkonvention, Mestringskompetence.

Lægmandssprog

Inklusion, eksklusion, anerkendelse og mestring
Kort titelDe unge autisters kamp for anerkendelse
StatusIkke startet