De trygheds- og trivselsmæssige konsekvenser af udsathed for kriminalitet

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at bidrage med ny forskningsbaseret viden om de sociale og psykologiske konsekvenser af udsathed for kriminalitet. Projektet har primært fokus på at undersøge, hvilke faktorer der betinger, at udsathed for kriminalitet for nogle ofre har relativt beskedne konsekvenser, mens det for andre har alvorlige konsekvenser. Projektet kombinerer et viktimologisk perspektiv med et fokus på de trivsels- og tryghedsmæssige konsekvenser af at være udsat for kriminalitet med et mere politologisk og sociologisk perspektiv, der fokuserer på hvilke individuelle og institutionelle forhold der har betydning for ofres oplevelse af utryghed og trivsel. Projektet baserer sig på analyser af allerede eksisterende data fra hhv. Rigspolitiets tryghedsundersøgelse, European Sociale Survey og registerdata fra Danmarks Statistik.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201931/05/2021

Emneord

  • tryghed
  • Ofre for kriminalitet