COMPKEM: Danmarks Ph.D. skole i computerkemi

 • Spanget-Larsen, Jens (Projektdeltager)
 • Jensen, Hans Jørgen Aagaard (Projektleder)
 • Jensen, Frank (Projektdeltager)
 • Christiansen, Ove (Projektdeltager)
 • Jørgensen, Poul (Projektdeltager)
 • Jørgensen, Jeppe (Projektdeltager)
 • Schiøtt, Birgit (Projektdeltager)
 • Hansen, Flemming Yssing (Projektdeltager)
 • Henriksen, Niels Engholm (Projektdeltager)
 • Møller, Klaus B. (Projektdeltager)
 • Peters, Günther (Projektdeltager)
 • Shim, Irene (Projektdeltager)
 • Mikkelsen, Kurt V. (Projektdeltager)
 • Rettrup, Sten (Projektdeltager)
 • P. A. Sauer, Stephan (Projektdeltager)
 • Jørgensen, Flemming S. (Projektdeltager)
 • Liljefors, Tommy (Projektdeltager)
 • Olsen, Lars (Projektdeltager)
 • Hemmingsen, Lars (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Et fælles træk ved en række naturvidenskaber som kemi, materialevidenskab og molekylærbiologi er, at de er baserede på forståelse af molekylers form, egenskaber og reaktioner. For eksempel kan et molekyles farmakologiske virkning ofte forstås ud fra, hvordan kernerne og elektronerne er fordelte i molekylet. Denne molekylære indgang til store dele af naturvidenskaben muliggør en teoretisk indgang til disse discipliner: Hvis vi kan forudsige strukturen af et molekyle ad teoretisk vej, kan vi også forudsige dets egenskaber uden at skulle udføre laboratorieforsøg.
For at beskrive molekyler af teoretisk vej må man anvende kvantemekanikken og dens love og ligninger. Disse kvantemekaniske ligninger kan ikke løses eksakt, men i de sidste årtier er der udviklet en række metoder til gode approksimative løsninger af disse ligninger. Kompleksiteten af de mest nøjagtige metoder gør, at disse kun kan anvendes på små molekyler som f.eks. vand og benzen, mens mindre nøjagtige metoder må anvendes på molekyler af f.eks. farmakologisk interesse.
I forskerskolen COMPKEM samarbejder forskningsgrupper fra fem danske universiteter om at give skolens ph.d. studerende en detaljeret forståelse af de forskellige metoders muligheder og begrænsninger. Forskningsgrupperne er eksperter inden for forskellige områder af beregningskemi, og sammen dækker vi næsten alle områder. De færdiguddannede ph.d.'ere fra COMPKEM er således godt rustet til at lave computersimuleringer af høj kvalitet for specifikke molekylære egenskaber og for kemiske reaktioner - til såvel teknologisk udvikling i industrien som grundvidenskabelig forskning.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200631/08/2011

Samarbejdspartnere

 • Roskilde Universitet (leder)
 • Danmarks Tekniske Universitet (Projektpartner)
 • KU - NAT (Projektpartner)
 • KU - FARMA (Projektpartner)
 • KU - LIFE (Projektpartner)
 • Syddansk Universitet (Projektpartner)
 • Aarhus Universitet (Projektpartner)

Finansiering

 • Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Forskeruddannelsesudvalget: Program for kvalitetsfremme -

Emneord

 • Forskeruddannelse