Cognitive Creolistics: A creole window on the capacity of the human mind

  • Bakker, Peter (Projektdeltager)
  • Sippola, Eeva (Projektdeltager)
  • Levisen, Carsten (Projektdeltager)
  • Borchsenius, Finn (Projektdeltager)
  • Daval-Markussen, Aymeric (Projektdeltager)
  • Borges, Robert (Projektdeltager)
  • Goldsthein, Yonatan (Projektdeltager)
  • Aragón, Karime (Projektdeltager)
  • Horn, Nynne (Projektdeltager)
  • Bøegh, Kristoffer Friis (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Lægmandssprog

Projektet vil kaste lys over menneskets allermest fundamentale sprogligt-kognitive evner ved at studere verdens nyeste sprog, de såkaldte kreolsprog. Kreolsprog opstod i situationer, som f.eks. slavehandel, hvor mennesker med vidt forskellige etnolingvistiske baggrund blev samlet og var nødt til at kommunikere sammen. Uden et fælles sprog måtte disse mennesker skabe et nyt sprog. Projektet nærstuderer disse nye sprog, særligt de engelsk-baserede kreolsprog i Stillehavet og de portugisisk-baserede kreolsprog. Ved hjælp af avancerede computermodeller, udviklet i evolutionsbiologien, søger projektet at klarlægge, hvilke grammatiske træk der adskiller kreolsprog fra ikke-kreolsprog, og derved at kortlægge de allermest fundamentale træk ved menneskelig kommunikation. Ved at kaste lys over disse basale og nødvendige egenskaber af sprog, kan projektet bidrage til at lette sprogindlæringen og bruges i f.eks. andetsprogsundervisning.
Kort titelCognitive Creolistics
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201331/12/2015