Climate change impacts on ecological conditions in streams

 • Boegh, Eva (Anden)
 • Pedersen, Morten Foldager (Projektdeltager)
 • Olsen, Martin (Projektdeltager)
 • Conallin, John (Projektdeltager)
 • Refsgaard, Jens Christian (Projektdeltager)
 • Troldborg, Lars (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

 
Vandmiljøet er i mange dele af verdenen stærkt påvirket af indvinding af vand til forbrug. I Danmark finder et overforbrug af grundvand sted til markvanding i Vest-Jylland og til drikkevand i hovedstadsregionen. I disse områder påvirker grundvandsindvindingen vandføringen i en sådan grad at det skaber stærkt forringede forhold for fisk og andre organismer i danske vandløb. Problemerne skyldes tildels at forvaltningen af grundvand og overfladevand har været foretaget uafhængigt af hinanden.
Nærværende projekt fokuserer på udvikling af et integreret model værktøj der forbinder regionale beregninger af vandets kredsløb med udvalgte bio-indikatorer for danske vandløb. Metoden tager udgangspunkt i en kombineret anvendelse af hydrologisk og habitat-hydraulisk modellering for at give mulighed for at kvantificere indflydelsen af klimavariationer, arealanvendelse og grundvandsindvinding på de økologiske forhold i danske vandløb. Optimale (reference) forhold vil blive identificeret for danske vandløb og følsomheden overfor vandføring, temperatur og ilt-niveau vil blive bestemt ved hælp af præferenceværdier der indkorporeres i habitatmodellen. Habitatmodellen kobles til en hydrologisk model der leverer information om vandføringens størrelse. Afvigelser mellem reference forhold og aktuelle vandløbsforhold indikerer den økologiske kvalitet af vandløbet. Modelværktøjet vil tillade udarbejdelse af økologisk baserede kriterier for vandføringens og grundvandsindvindingens størrelse under hensyntagen til variationer forårsaget af klimaændringer.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200731/12/2009

Samarbejdspartnere

Finansiering

 • Forskningsråd for Teknologi og Produktion

Emneord

 • økohydrologi
 • klimaforandringer
 • vandløbsøkologi
 • rumlig hydrologi