Cleantech

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Fire cleantech projekter:
Ideen er at samle forskellige projekter omkring relevante cleantech projektområder, hvor vi især fokuserer på energi, materialeeffektivitet samt genanvendelse. Cleantech handler om at leverere forskellige produkter og ydelser med brug af færrest mulige især ikke-fornybare ressourcer, med mindst mulig affald og med størst mulig ressourceeffektivitet.
Der er så-ledes to forskellige, men supplerende fokusområder for de fire cleantech projekter:
• Cleantech som led i en virksomheds ressource- og energieffektiv udviklingsstrategi, hvor forskellige cleantech-løsninger anvendes i virksomheden, som over de seneste år bl.a. af OECD ses som et grundelement i ‘green growth’.
• Cleantech som led i en sammenhængdende udviklingsmulighed for et lokalsamfund, hvor cleantech-aktiviteterne sigter på at nyttiggøre f.eks. plastaffald, hvor denne nyttiggørelse er afhængig af en samlet indsats og en sammenbinding af de mange forskellige aktører.
De fire projekter omfatter ressouceeffektivisering (herunder genanvendelse) og anvendelse af vedvarende energi med fokus på intelligent energianvendelse. Projekterne gennemføres som case studier (business cases).
Der gennemføres følgende fire projekter:
Projekt 1: Cleantech og materialeeffektivitet: Recycling af plastmateriale.
Projekt 2: Cleantech i et lokalsamfund: Low carbon infrastructure
Projekt 3: Cleantech på en virksomhed: Den grønne cleantech virksomhed
Projekt 4: Cleantech som energibesparelse: Energibesparelser i handel og service
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/201231/12/2012