Celebritykultur på tværs af medier - fra Hollywood til Facebook (FKK post doc)

 • Haastrup, Helle Kannik (Projektdeltager)

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Celebritykulturen gennemsyrer vores mediekultur, men hvilke historier fortælles og hvordan? Det er formålet i dette forskningsprojekt at analysere konkrete medietekster og at præsentere teoretiske begreber til forståelse af disse. Overordnet er projektet et opgør med forestillingen om at celebritykultur udelukkende forgår i tabloidpressen og/eller handler om reality-kendte og kongelige i ugebladene: Tværtimod så skal celebritykulturen og dens mediemanifestationer forstås som et langt mere grundlæggende træk i vores (medie)kultur: Celebritykulturen og dens tekster handler om medieret social og kulturel differentiering på flere planer, men også om anerkendelse og identifikation. Den røde tråd i projektet har været filmens æstetik og kultur i et tværmedialt kommunikationsperspektiv. Filmens stjernesystem og dets æstetiske og funktionelle tværmediale udtryk etablerer en central mediematrice for nutidens celebritykultur.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/02/200931/01/2011