Borgere med komplekse problemstillinger - hvad ønsker de af hjemmeplejen?

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

   
  Baggrunden for projektet er undersøgelser blandt medarbejderne i Østerbro ældrepleje, der peger på at særligt "Borgere med komplekse plejeforløb" udgør en risikofaktor for medarbejderne. Medarbejdere oplever, at arbejdet med gruppen af borgere kendetegnet ved komplekse plejeforløb udgør en konkret arbejdsmiljøbelastning med deraf følgende stress, øget sygefravær og nedslidning/udbrændthed blandt de udførende medarbejdere i hjemmeplejen.  
  I mødet mellem hjemmehjælper og bruger opstår der i relation til denne gruppe borgere ofte konfliktsituationer, hvor hjemmeplejepersonalet føler sig fanget i dilemmaet mellem at følge borgeres umiddelbare ønsker eller at udføre de visiterede opgaver, og herved leve op til generelt accepterede standarder for "normal" adfærd og livsførelse.
  Formålet er at opnå viden om, hvordan mødet mellem personale og brugere for denne, meget forskelligartede, gruppe borgeres vedkommende kunne blive mindre problemfyldt. Da medarbejdernes oplevelse af mødet med gruppen af borgere er belyst, beskæftiger dette projekt sig med spørgsmålet om, hvordan "Borgere med komplekse plejeforløb" oplever deres møde med hjemmeplejen: dels med den enkelte hjemmehjælper, dels med hjemmeplejesystemet som helhed. Hvilke forhold er brugerne tilfredse med, hvilke giver anledning til problemer, og særligt - hvilke ønsker og forventninger har brugerne til hjemmeplejen, hvis de selv kunne bestemme. Projektets langsigtede formål er at forebygge psykisk nedslidning, stressrelateret sygefravær, udbrændthed og fysisk nedslidning. Det langsigtede formål tænkes opnået via inddragelse af undersøgelsens resultater i tilrettelæggelsen og udviklingen af plejearbejdet. Erfaringerne fra undersøgelsen vil således indgå i det igangværende udviklingsarbejde, der bla.a rummer mulighed for supervision og tæt faglig sparring imellem de berørte faggrupper, i en faglig netværksdannelse.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato30/09/200828/02/2009

  Finansiering

  • <ingen navn>

  Emneord

  • Hjemmepleje
  • Ældre
  • Arbejdsmiljø