Beyond the Here and Now of News

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der er meget på spil, når det gælder om at forstå nyhedsbrugerne. Deres praksisser danner nemlig fundamentet for alt fra journalistikkens økonomiske muligheder til dens demokratiske betydning og samfundsmæssige rolle. Men der er kun i begrænset omfang forsket i, hvorfor folk bliver nyhedsbrugere. Dette projekts formål er at forstå betingelserne for, at nyheder opleves som meningsfulde. Det undersøger, hvordan nyhedsbrugsmønstre opstår, forsvinder og (gen)skabes i hverdagen og livet igennem. Følgende spørgsmål er centrale:

1) Hvordan skabes nyhedsvaner, og hvordan forandrer de sig?
2) Hvordan har nyhedsvaner indflydelse på folks opmærksomhed på samfundet omkring dem?
3) Hvordan kan nyhedsorganisationer fremmeborgernes engagement i samfundet?

For at journalistikken effektivt kan udnytte de digitale mediers potentiale og også i fremtiden fungere som en robust og værdsat samfundsinstitution, er det afgørende at have detaljeret viden om, hvordan nyhedsvaner skabes og forandrer sig. Ved at bevæge sig ud over nyhedernes ’her og nu’ giver dette projekt et grundlæggende indblik i baggrunden for, at folk ændrer nyhedsvaner, deres forventninger til journalistikken, og de faktorer som skaber disse ændringer.

Projektets resultater vil udbygge den eksisterende viden om, hvordan folk forstår den digitale journalistiks potentialer for at skabe demokratisk engagement, og bidrage til nyhedsindustriens bestræbelser på at nyfortolke journalistikkens demokratiske rolle og udvikle bæredygtige forretningsmodeller.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201831/08/2023

Samarbejdspartnere

Finansiering

  • Danmarks Frie Forskningsfond: 720.861,00 €