Bedre Steder: By, Oplevelse og Mobilitet

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  RUC Innovationsprojekt med udgangspunkt i MOSPUS gruppen, med det formål at skabe forbindelse, netværk og forening mellem studerende og kandidater fra geografi, plan-by-proces og masteruddannelsen i kulturplanlægning (MKP) - som bindeled mellem forskningsgruppen og aktører i Region Sjælland, der mangler jobs til kandidater.
  HVAD ER BEDRE STEDER?
  Bedre Steder er et RUC Innovations projekt der søger at styrke sammenspillet mellem forsker, studerende, RUC kandidater og erhvervslivet. Virkeligheden i dag er at de fleste problemstillinger indenfor udvikling og planlægning sprænger rammerne for de traditionelle fagområder,og derfor kræver en tværfaglighed som netop er kendetegnet ved akademiske tankegang på RUC. Forskere og studerende fra RUC (geografi, Plan, By og Proces og kulturplanlægning) er arbejder inden for felter som mobilitet, byudvikling, ressourceplanlægning og oplevelser. Kompetencer som mange erhvervsmæssige-, offentlige- og frivillige aktører efterspørger.
  Bedre Steder er rettet mod at skabe et netværk for kandidatstuderende, praktikere og forskere for at etablere et fundament for den fremtidige udveksling. Målet er samlet at profilere de tre uddannelser for på sigt at skabe relationer mellem universitetet, steder og arbejdspladser i Region Sjælland. Projektet søger at skabe et stærkt netværk der kan styrke kandidaternes profil og imødekomme praktikernes behov. Netværket søger at styrke de studerendes muligheder i forhold til praktikpladser, projektarbejde forankeret i praksis og på sigt jobmuligheder for færdig kandidatstuderende.
  Bedre Steder søger derfor både at udbrede viden om kandidaternes kompetencer. Og gennem netværksdannelse på tværs af uddannelserne, forskningen og praktikerne at skabe samarbejde og videndeling.
  AKTIVITETER
  Bedre steder Workshop 25. november
  Plan, By og Proces, Geografi og Master i kulturplanlægning arbejder indenfor felter som mobilitet, byudvikling, ressourceplanlægning og udvikling af oplevelser. Kompetencer som mange erhvervsmæssige-, offentlige- og frivillige aktører efterspørger.
  På workshoppen vil vi gennem kortere oplæg fra studerende og yngre forskere fra MOSPUS-gruppen få vinkler på uddannelsernes faglige profil - og forskellighed. Målet er at indkredse en faglig profil for de kandidatstuderende.
  Workshoppen er den første aktivitet i Bedre steder. Workshoppen vil danne grundlag for den fremtidige profilering og netværksdannelse for kandidatstuderende, forskere og praktikere.
  Emne Bedre steder
  Oplæg Studerende og yngre forskere fra de tre uddannelser Plan, By og Proces, Geografi og Master i kulturplanlægning
  Tid 25. november 9:30 - 12.
  12- 13 fælles frokost.
  Sted Kort- og Stensalen Hus 02
  AkronymBOM
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato15/09/201031/12/2010

  Emneord

  • sted
  • by
  • oplevelser
  • mobilitet
  • kandidater
  • Region Sjælland
  • Bedre steder

   Kristine Samson (Arrangør)

   25 nov. 2010

   Aktivitet: Deltagelse i eller arrangering af en begivenhedDeltagelse i workshop, seminar og kursus