Børns trivsel og voksnes trivsel i daginstitutioner

  • Lind, Unni (Projektleder)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger børns trivsel ud fra et blik på både børnene og de voksne (pædagoger og medhjælpere). Tidligere forskning i børns trivsel har en tendens til at udelade omgivelsernes betydning og relationen til de professionelle, hvorfor denne ph.d. vil anlægge et abejdslivsperspektiv. Børns trivsel ses altså herfor som noget der også hænger sammen med voksnes trivsel på arbejdspladsen (daginstitutionen).

Det centrale spørgsmål, som undersøges lyder:

På hvilke måder folder børn og voksnes trivsel sig ud i hverdagslivet i daginstitutionen, og hvilke potentialer og barrierer der kan identificeres i det pædagogiske arbejde med trivsel?

Underspørgsmål:

Hvilke trivselserfaringer får børn og voksne i daginstitutionen?
På hvilke måder får det pædagogiske personales trivsel, deres indbyrdes handlinger, tænkning og tale betydning for børnenes trivsel i daginstitutionen og på hvilke måder får børns trivsel betydning for personalets trivsel?

Projektet er participatorisk og stærkt inspireret af aktionsforskning, da det sigter mod at inddrage pædagogstuderende, pædagoger og børn i forskningsprocessen. Det empiriske materiale består af snap-logs (dagbøger) fra pædagogstuderende i praktik, feltarbejde i to daginstitutioner samt fremtidsværksteder med personale og børn.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/201601/05/2019

Samarbejdspartnere

Emneord

  • Trivsel
  • børns trivsel
  • voksnes trivsel
  • arbejdsmiljø
  • pædagoger
  • daginstitution
  • Ph.d.-projekt