Børn, skolemadssystemer og gode måltider - skolemadssystemers veje ind i elevernes hverdagsliv

 • Bruselius-Jensen, Maria (Projektdeltager)

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Der er for tiden tiltagende fokus på at indføre skolemadstilbud i danske skole. Argumentet for dette er den stigende forekomst af overvægt og fedme allerede i barndommen. Ude på skolerne findes en vifte af meget forskellige systemer for madordningerne. Tendensen peger i retning af at langt de fleste skoler kommer til at have et madtilbud fra en af de private og offentlige catering firmaer, som netop er ved at udvikle og tilpasse deres madsystemer til skolerne.
  Men hvordan fungerer disse madtilbud egentlig i praksis på skolerne?
  Dette ph.d.-projekt har til formål at undersøge, hvordan introduktionen af skolemadstilbud modtages lokalt på skolerne, samt hvordan systemerne kan sikres integreret i skolernes hverdagsliv. Projektet indgår som et led i innovationsprojektet Food.lab (http://www.food.lab.nu/ )og er en kommentar til, og en kvalificering af udviklingen af skolemadstilbud i danske skoler.
  Gennem en række metodiske blikke på elevernes oplevelse, brug af, samt ønsker til måltider på skolen, produceres og analyseres billeder af skoleelevers hverdagsoplevelser af måltider i skolen med særligt fokus på betydningen af skolemadstilbud. Indledende søges viden om, hvordan eleverne påvirker skolemadssystemerne, og hvordan introduktionen af madsystemer påvirker elevernes måltider. I projektet er foretaget en pilotundersøgelse, med fokus på, hvordan 3. og 6. klasseelever på skoler med forskellige typer skolemadsordninger, bruger og oplever ordningerne i hverdagen. Rapporten kan hentes her: Http://www.dfvf.dk/Admin/Public/Download.aspx?file=Files/Filer/Ern%c3%a6ring/Madordninger/N%c3%a5r_klokken_er_halv_tolv_____.pdf
  Med afsæt i de indledende undersøgelser vil projektet, gennem aktionsforskningsforløb på 2 skoler, udvikle og afprøve forskellige typer af involverende metoder, til at tilpasse skolemadssystemer lokalt på skolerne. Udgangspunktet er elevernes forestillinger om et godt skolemåltid.
  Teoretisk er projektet inspireret af kritisk teori, med udgangspunkt i særligt Oskar Negt og Axel Honneth, hvor demokratisering og dannelseprocesser er centrale pejlemærker. Samtidig afsøger projektet, med inspiration fra den seneste nordiske barndomsforskning, og fra poststrukturalister som Patti Lather og Bronwyn Davies, hvor grænserne er for demokratisering og ansvarliggørelsen af børn, samt hvordan det er meningsfuldt at tale om dannelsesprocesser i forhold til børns måltider i skolen.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/11/200620/06/2010

  Finansiering

  • <ingen navn>