Beskrivelse


Hvordan kan man samskabe erfaringsbaseret, hverdagsforankret viden om den terapeutiske brug af dans? Hvilke potentialer og udfordringer er der i patientinddragende, participatorisk forskning og forskningskommunikation?

I dette projekt vil mennesker med Parkinsons sygdom og pårørende sammen med RUC-forskere reflektere over deres erfaringer med danseforløb. Projektet baserer sig på et kollaborativt forskningsdesign, der bygger på dialogisk kommunikationsteori og gør brug af en række forskellige kreative samskabelsesmetoder. En af hovedmetoderne er fortællerværksteder, hvor mennesker med Parkinsons, pårørende og forskere vil samskabe viden på baggrund af kropslige, sensuelle og æstetiske erfaringer med dans. Den samskabte viden vil blive formidlet igennem grafiske fortællinger. Et af projektets mål er at kvalificere og fremme patientinddragende behandling, forskning og formidling i forbindelse med Parkinsons sygdom og andre sygdomme. Et andet mål er at kvalificere brugen af dans som terapeutisk kunstaktivitet i patientinddragende behandling.

Med hensyn til forskning er projektets mål at bidrage til forskningsfelterne om dialogisk kommunikation, patientinddragelse samt kvalitativ og kunstbaseret forskning om sundhed - især narrativ og grafisk medicin. Projektet er et samarbejde mellem Roskilde Universitet, Parkinsonforeningen og Tivoli Balletskole og er støttet med en bevilling fra Velux Fondens HUMpraxis-program (januar 2019-december 2021).
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/201931/12/2021

Emneord

  • patientinddragelse
  • dialog
  • dialogisk kommunikationsteori
  • samskabelse
  • parkinsondans
  • arts-based research
  • kritiske handicapstudier
  • danseterapi
  • grafisk medicin
  • kunstterapi