At danse med Parkinson

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hvad oplever dansere, at Parkinson-danseforløb kan og gør i deres hverdag i kraft af bestemte kropslige, sanselige og æstetiske oplevelser?

Hvilke potentialer og udfordringer opstår i borgerinddragende, samskabende forskning og forskningskommunikation?

Disse er projektets to hovedforskningsspørgsmål. I projektet deltager 43 dansere fra 5 forskellige Parkinsondansehold sammen med RUC-forskningsteamet i processer rettet mod at skabe viden og dermed besvare spørgsmålene.
Mennesker med Parkinsons sygdom og pårørende sammen med RUC-forskere reflekterer over deres erfaringer med danseforløb. Projektet baserer sig på et kollaborativt forskningsdesign, der bygger på dialogisk kommunikationsteori og gør brug af en række forskellige kreative samskabelsesmetoder. En af hovedmetoderne er fortællerværksteder, hvor mennesker med Parkinsons, pårørende og forskere vil samskabe viden på baggrund af kropslige, sensuelle og æstetiske erfaringer med dans. Den samskabte viden vil blive formidlet igennem grafiske fortællinger. Et af projektets mål er at kvalificere og fremme patientinddragende behandling, forskning og formidling i forbindelse med Parkinsons sygdom og andre sygdomme. Et andet mål er at kvalificere brugen af dans som terapeutisk kunstaktivitet i patientinddragende behandling.

Med hensyn til forskning er projektets mål at bidrage til forskningsfelterne om dialogisk kommunikation, patientinddragelse samt kvalitativ og kunstbaseret forskning om sundhed - især narrativ og grafisk medicin. Projektet er et samarbejde mellem Roskilde Universitet, Parkinsonforeningen og Tivoli Balletskole og er støttet med en bevilling fra Velux Fondens HUMpraxis-program (januar 2019-december 2021).
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201930/06/2022

Samarbejdspartnere

Emneord

  • patientinddragelse
  • dialog
  • dialogisk kommunikationsteori
  • samskabelse
  • parkinsondans
  • arts-based research
  • kritiske handicapstudier
  • danseterapi
  • grafisk medicin
  • kunstterapi