Arbejde og subjektivitet

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  PROJEKTBESKRIVELSE: Arbejde og subjektivitet
  Deltagere: Birger Steen Nielsen, Peter Olsén, Inst f Psykologi og Uddannelsesforskning
  Baggrund:
  Baggrunden er dels de sidste tre årtiers voksende globalisering og deregulering af økonomien sammen med teknologisering og fleksibilisering af arbejde og arbejdsmarked, dels de senere års økonomiske krise. Vores tese er, at denne udvikling har ændret – og ændrer - subjektiviteten i arbejdet. Hvor meget og hvordan står imidlertid til undersøgelse og diskussion. Polariseringen af arbejdsmarkedet er øget. Nye organisations- og ledelsesformer, der er et led i denne udvikling, sigter mod stadige omstillinger, fleksibilisering og rationalisering af arbejdet og skaber på én gang nye muligheder for udvikling og engagement, øgede uligheder, flygtighed og ’grænseløshed’, øget individualisme, usikkerheder og nye former for – især psykiske - belastninger. På det (inter-) subjektive plan skaber de nye betingelser og krav nye relationer mellem medarbejdere indbyrdes (både samarbejde og konkurrence) og mellem medarbejdere og ledere (nye autoritetsrelationer). Incitamenter, risici og belastninger skaber nye motivstrukturer og mere komplekse og modsigelsesfulde udviklings- og disciplinerings processer og modstandsformer hos medarbejdere og ledere.
  Samtidig synes hele spørgsmålet om en mere grundlæggende og nødvendig omorganisering af den samfundsmæssige produktion i retning af bæredygtighed at være frakoblet den aktuelle omstilling, hvad der også har vidtrækkende konsekvenser for forholdet mellem arbejde og subjektivitet. Det er til syvende og sidst et spørgsmål om, hvorvidt de arbejdende mennesker har status af ’fleksibel arbejdskraft’ eller ’ansvarlige producenter’.
  Udviklingen kommer til udtryk i forskellige, til dels modstridende, samfundsmæssige (herunder socialvidenskabelige) diskurser. Énsidigt positivt fx i ledelsesteorier og dele af læringsteorierne, mere negativt i fx dele af stressforskningen. Der er brug for en kritisk helhedsforståelse, der både kan rumme kompleksiteten og modsætningerne i udviklingen.
  Indhold og formål:
  Projektet vil med en kritisk teoretisk synsvinkel undersøge det samfundsmæssige arbejdes aktuelle tilstand og udviklingsdynamik med fokus på et socialpsykologisk og læringsteoretisk perspektiv. Teoretisk lægges vægt på en sammenhængende forståelse, der forbinder et samfundsmæssigt, et socialt og et individuelt, subjektivt niveau - med vægt på den historiske udviklingsdynamik. Empirisk vil analyserne trække på såvel egne tidligere som andres forskningsprojekter og inddrage eksempler fra forskellige sektorer af erhvervslivet, herunder industriarbejde, arbejde med mennesker og såkaldt vidensintensivt arbejde. Til forskel fra hovedparten af organisationsteorien vil der blive lagt vægt på arbejdets indhold, arbejdet som ’opgave’ og konkret, produktiv og kooperativ aktivitet samt de subjektive sider af individets relation til arbejdet. Sigtet er at udvikle en større forståelse af arbejde og subjektivitet - set fra et deltagerperspektiv – som forudsætning
  for øget deltagelse og udvidet demokrati.
  Projektet vil præsentere en kritisk teoretisk forståelse af arbejdets udvikling - til forskel fra både positivistiske og nyere antihumanistiske strømninger i organisations- og ledelsesteori og arbejdsmiljøforskning. Som sådan henvender det sig til studerende og forskere i arbejdsliv. Hensigten er dog ikke at lave en lærebog i traditionel forstand, men at forbinde formidling med et bidrag til den politiske diskussion og forståelse af arbejdets udvikling – med særligt fokus på det subjektive niveau.
  Finansiering:
  Egen forskningstid
  Periode:
  01-08-2012 til 01-08-2014
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/201201/08/2014

  Emneord

  • arbejde
  • subjektivitet
  • socialisation