Projektdetaljer

Beskrivelse

Den stadigt stigende brug af digitale algoritmer til indsamling og bearbejdning af store mængder data forandrer grundlæggende måden, hvorpå vi danner os holdninger og træffer beslutninger – som individer og som samfund. Hvor denne forandring tidligere undslap sig offentlighedens opmærksomhed, bliver den stadigt oftere problematiseret. Data og algoritmer fremstår nu ikke bare som teknologisk infrastruktur for den offentlige debat, men også som debattens genstand. Digitaliseringen er med andre ord blevet kontroversiel og opfattes i dag som medvirkende årsag til samfundets tillidskriser. Med ADD-projektet spørger vi, hvordan denne udvikling kan vendes; hvordan kan algoritmer og data bruges til at oplyse og engagere borgerne og styrke demokratiet? Vi finder altså digitale løsninger på digitale problemer ved at studere kontroverser om digitalisering, som disse udspiller sig på digitale platforme og er formet af digitale teknologier.
AkronymADD
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato28/02/202128/02/2031