Udnævnt til Fellow of the American Mathematical Society

  • Tinne Hoff Kjeldsen (Modtager)

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser