EliteForsk 2015: Modtager af EliteForsk Rejsestipendie på 250.000 kr.

  • Fejerskov, A. M. (Modtager)

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Tildelende organisationerUddannelses- og Forskningsministeriet