Det Gyldne Grupperum - RUCs undervisningspris 2017

  • Larsen, Chris Holmsted (Modtager)

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Beskrivelse

For at anerkende den store indsats med at skabe forskningsbaserede uddannelser og undervisning af høj kvalitet, har Roskilde Universitet etableret en undervisningspris – Det Gyldne Grupperum - som første gang uddeles til årsfesten d. 15. september 2017.

Prisen Det Gyldne Grupperum gives til en gruppe af undervisere eller til et samlet uddannelsesmiljø, der har gjort en særlig indsats for at fremme og styrke undervisningen og/eller læringsmiljøet. Det vigtige er at indsatsen har styrket RUC’s særlige pædagogiske tilgang og den deltagerstyrede læring. Den deltagerstyrede læring er særligt fremtrædende i det problemorienterede projektarbejde, men også i de forskellige former for seminarer, laboratorieøvelser, feltarbejde og lignende, samt på studiernes kurser hvor der stræbes efter en høj grad af studenterinvolvering og –styring. Den kollektive indsats kan handle om planlægning, evaluering, forelæsninger, vejledning, projektorienterede forløb (praktik), eksamen, udvikling af nye undervisningsformer, forsøg eller anvendelse af teknologi og medier.
Grad af anerkendelseRegional
Tildelende organisationerRoskilde Universitet, Danmark