Den faglitterære pris

  • Lützen, Karin Cohr (Modtager)

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Beskrivelse

Prisen gives af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, og valget af prismodtager eller prismodtagere varetages af den faglitterære styrelse i Dansk Forfatterforening