Arbejderhistorieprisen 2017

  • Larsen, Chris Holmsted (Modtager)

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Beskrivelse

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Arbejdermuseets Venner og Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH) uddeler årligt Arbejderhistorieprisen. Arbejderhistorieprisen for 2017 uddeles på årets arbejderhistoriefestival på Arbejdermuseet den 6. maj 2017. Prismodtageren skal i den anledning holde et foredrag om sin afhandling og vil dermed indgå i det øvrige program for festivalen. • Prisens formål er blandt hovedfags- og ph.d.-studerende ved universiteterne og andre højere læreanstalter at inspirere til og fremme studiet af arbejderklassens og arbejderbevægelsens historie og kultur. • Prisen tildeles den student, som siden sidste indleveringsfrist har leveret den bedste hovedfagsopgave, speciale eller ph.d.-afhandling om et tema inden for dansk eller international arbejderhistorie. Også opgaver, hvor hovedvægten er lagt på det formidlingsmæssige, kan komme i betragtning. • Prisen er på 15.000 kr. Bedømmelsesudvalget kan efter nærmere vurdering af de indkomne bidrag beslutte at dele beløbet på to eller flere prismodtagere, eller slet ikke at uddele prisen. • Prismodtageren er forpligtet til at skrive et bidrag til SFAH’s tidsskrift Arbejderhistorie inden for det prisbelønnede bidrags emne. • Prisen uddeles af et uafhængigt bedømmelsesudvalg nedsat af Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Arbejdermuseets Venner og SFAH.
Grad af anerkendelseNational
Tildelende organisationerArbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv