Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

2015-                Lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi, RUC

2011-15            Adjunkt ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC

Projekter:

Studieliv og Psykosociale Problemer. Unges identitetsprocesser og fællesskaber i videregående uddannelser.

(2018-2021)

”Unges Læreprocesser i og omkring Erhvervsuddannelser i sjællandske udkantsområder” (2011-2014)

2005-2011     Post doc ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC.

Projekter:

”Forandringens Omveje og Genveje” (2008-2011) - et tværfagligt og tværinstitutionelt projekt om forebyggende og behandlende indsatser i forhold til unge med sociale problemer.

”Livshistoriens Veje (LiVe)” (2008-2011) - et projekt om unges erfaringer med stofmisbrug, selvskade/selvmordsadfærd eller seksuelle overgreb i et livshistorisk perspektiv.

”Ungegrupper” (2008-2011) - fokusgrupper om unges perspektiver på støtte- og behandlingsindsatser.

Projekt ”BotilbUD” (2008-2010) – et kollaborativt projekt om det psykosociale rehabiliteringsarbejde i socialpsykiatriske botilbud.

”REBUS-projektet” (2005-2008) – et tværfagligt projekt om sårbare/sindslidende unges udflytninger fra botilbud.

2004              Phd-grad fra Forskerskolen i Livslang Læring, Roskilde Universitet efter forsvar af afhandlingen ”Positioneringsmuligheder og social integration i et særligt støtteboligtilbud”

2001-2004     Phd ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC.

2000              Cand. Scient. Anth. fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

Speciale om unges forhandlinger og konstruktioner af hjem med baggrund i feltarbejde foretaget i København med titlen”Om at lukke døren i fællesskab. En undersøgelse af personlige og kulturelle dilemmaer i forhandlingen af hjem”

1995-2000     Pædagogmedhjælper ved Børnehaven Saxoly, Vesterbro.

1994-1995     Pædagogmedhjælper ved Fritidshjemmet Sjællandsgade 51, Nørrebro.

Emneord

 • Barndom, Ungdom, Familie
 • Arbejdsliv og familie/fritidsliv
 • Børnekultur og børneinstitutioner
 • Børns hverdag
 • Familiepleje
 • Hverdagsliv og institutioner
 • Ungdom
 • Psykologi
 • Identitet
 • Socialpsykologi
 • Pædagogik, Læring, Uddannelse
 • Fysisk miljø og læring
 • Hverdagsliv og institutioner
 • Identitet og hverdagsliv
 • Interdisciplinær forskning og undervisning
 • Kvalitativ metode
 • Læring
 • Læring og selvforvaltning i velfærdsinstitutioner
 • Læringsmiljøer og livshistorisk læring
 • Læringsteori
 • Livshistorie og biografi
 • Livslang læring
 • Praksislæring
 • Unge og uddannelse
 • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
 • Fællesskaber
 • Forsorg
 • Mangfoldighed
 • Marginalisering
 • Moderne patologier
 • Omsorg
 • Social arv
 • Socialarbejde og institutioner
 • Velfærdsinstitutioner og socialt arbejde
 • Kulturmøde, Multikulturalitet
 • Kulturanalyse
 • Kulturforståelse
 • Kulturstudier
 • Modernitet

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller