Personlig profil

Forskning

2015-                Lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi, RUC

2011-15            Adjunkt ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC

Projekter:

Studieliv og Psykosociale Problemer. Unges identitetsprocesser og fællesskaber i videregående uddannelser.

(2018-2021)

”Unges Læreprocesser i og omkring Erhvervsuddannelser i sjællandske udkantsområder” (2011-2014)

2005-2011     Post doc ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC.

”Forandringens Omveje og Genveje” (2008-2011) - et tværfagligt og tværinstitutionelt projekt om forebyggende og behandlende indsatser i forhold til unge med sociale problemer.

”Livshistoriens Veje (LiVe)” (2008-2011) - et projekt om unges erfaringer med stofmisbrug, selvskade/selvmordsadfærd eller seksuelle overgreb i et livshistorisk perspektiv.

”Ungegrupper” (2008-2011) - fokusgrupper om unges perspektiver på støtte- og behandlingsindsatser.

Projekt ”BotilbUD” (2008-2010) – et kollaborativt projekt om det psykosociale rehabiliteringsarbejde i socialpsykiatriske botilbud.

”REBUS-projektet” (2005-2008) – et tværfagligt projekt om sårbare/sindslidende unges udflytninger fra botilbud.

2004              Phd-grad fra Forskerskolen i Livslang Læring, Roskilde Universitet efter forsvar af afhandlingen ”Positioneringsmuligheder og social integration i et særligt støtteboligtilbud”

2001-2004     Phd ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC.

2000              Cand. Scient. Anth. fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

Speciale om unges forhandlinger og konstruktioner af hjem med baggrund i feltarbejde foretaget i København med titlen”Om at lukke døren i fællesskab. En undersøgelse af personlige og kulturelle dilemmaer i forhandlingen af hjem”

 

Forskning

Koordinator (2013-...) i Nordisk Forskernetværk: Unge, tilhør og udenforskab

Forskning

Nordic Welfare Research, member of editorial board

Nordic Journal of Wellbeing and Sustainable Welfare Development, member of editorial board

Undervisning

Head of programme, Master of Social Intervention, Roskilde University

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Emneord

 • Pædagogik, Læring, Uddannelse
 • Fysisk miljø og læring
 • Hverdagsliv og institutioner
 • Identitet og hverdagsliv
 • Interdisciplinær forskning og undervisning
 • Kvalitativ metode
 • Læring
 • Læring og selvforvaltning i velfærdsinstitutioner
 • Læringsmiljøer og livshistorisk læring
 • Læringsteori
 • Livshistorie og biografi
 • Livslang læring
 • Praksislæring
 • Unge og uddannelse
 • Barndom, Ungdom, Familie
 • Arbejdsliv og familie/fritidsliv
 • Børnekultur og børneinstitutioner
 • Børns hverdag
 • Familiepleje
 • Hverdagsliv og institutioner
 • Ungdom
 • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
 • Fællesskaber
 • Forsorg
 • Mangfoldighed
 • Marginalisering
 • Moderne patologier
 • Omsorg
 • Social arv
 • Socialarbejde og institutioner
 • Velfærdsinstitutioner og socialt arbejde
 • Kulturmøde, Multikulturalitet
 • Kulturanalyse
 • Kulturforståelse
 • Kulturstudier
 • Modernitet
 • Psykologi
 • Identitet
 • Socialpsykologi

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller