Billede af Rasmus Willig
 • Universitetsvej 1, 25.3

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Personlig profil

Forskning

Forskningsområder

Klassisk og moderne sociologisk teori og metode, kvalitativ interview og fokusgruppeinterview, social- og moralfilosofi, normativ teori, kritisk teori, anerkendelse, kritik, umyndiggørelse, pædagogik, ytringsfrihed, psykisk arbejdsmiljø, moderne arbejdsformer og arbejdsvilkår.

 

Forskningsledelse

2016- Medlem af hovedgruppen Nordhost, Oslo Universitet. Forskningsprojekt med Thomas Hylland Eriksen og Arne Johan Vetlsen

2016- Ph.d. programleder for Socialvidenskab. Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi.

2016- Centerleder af Center for offentlige og privatansattes ytringsfrihed

2011-2015 Leder af forskningsprojektet ”Privat og offentlige ansatte ytringsfrihed og arbejdsmiljø” i samarbejde med DM og BUPL. Herunder, Vejleder for to Ph.d.-studerende.

 

Hædersbevisninger

2016: Modtager prisen ”Årets Sveske” af Danmarks lærerforening for arbejdet om offentlige ansattes ytringsfrihed

2012: Modtager FTF’spris på 100.000 kr. for arbejdet med ytringsfrihed og muligheden for at ytre kritik

 

Uddannelse

2011 - Kursus i DM regi: Fra kollega til chef

2002 - 2006 Ph.d. stipendiat v. Institut for samfundsvidenskab & Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter.

2002  - Cand. Scient. Soc. fra Aalborg Universitet

2000 - Tyskkursus på Goethe Institut, Frankfurt am Main

1998 - Bachelor i administration og samfundsfag

1993 - Sproglig student fra Silkeborg Amtsgymnasium

1990 - Graduated from Jefferson City 4A Highschool, Missouri, U.S.A.

1989 - 9 Klasse afsluttet på TH Langs skole, Silkeborg

1987 - Maryland Juniorschool, Maryland, U.S.A.

 

Beskæftigelse

2017- Medlem af AC Ekspertpanel for Psykisk Arbejdsmiljø

2016- Fast skribent for Kristeligt Dagblad

2016- Fast skribent for Dagbladet Information

2013 – 2014 Idémand til og medkoordinator af Politikens kritikerskole

2011 – 2012 Redaktionsmedlem af Tidsskriftet Dansk Sociologi

2010 – 2011 Fast skribent for Dagbladet Information.

2010 - 2012 Medlem af rektoratets udviklingsgruppe af nye kandidatuddannelser

2010 - 2012 Studieleder for Socialvidenskab. Institut for Samfund og Globalisering

2009 - Lektor ved Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet

2009 - 2011 Medlem af Dansk Sociologforenings Forskningsudvalg

2009 - 2010 Medlem af Rektoratets Tænketank. Roskilde Universitet

2009 – 2011 Medlem af Djøf’s Universitetsudvalg

2006 - Adjunkt ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitet

2006 - Post Doc. fra Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. 

2006 Ph.d. ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitets

2005 - 2009 Leder af Forskningsgruppen Kritisk Sociologi, København

2009 - Medlem af forskningsgruppen Citizenship, Democratic Participation and Civil Society (CIPACI)

2006 - 2007 Medlem af forskergruppen: Social Retfærdighed og Magt v. Institut for samfund og globalisering, RUC

2004 - Gæsteforsker på Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main. Deltager i Axel Honneths Forschungskolloqqium, Johann W. Goethe Universität. Institut für Philosophie, Frankfurt am Main.

2003 - 2011 Formand for Dansk Sociologiforening

2002 - 2004 Medlem i Redaktionen af Dansk Sociologis Forlag.

2001 - 2002 Medlem af Ph.d. repræsentantskabet på Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter

2000 - 2001 - Deltager i Axel Honneths Forschungskolloqqium, Johann W. Goethe Universität. Institut für Philosophie, Frankfurt am Main

2001 - 2003 - Medlem af Nordisk Sommer Universitets repræsentantskab

2001- 2003 Ph.d. repræsentant i bestyrelsen for Forskerskolen Vældfærdsstat og forskellighed

 

Bøger

2017 Hvad skal vi svare? (med Arne Johan Vetlesen)

2016 Afvæbnet kritik.

2013 Kritikkens U-vending.

2009 Umyndiggørelse

2007 Til forsvar for kritikken,

 

Har redigeret og skrevet introduktion til flere bøger.

2014 Hartmut Rosa: Fremmedgørelse og acceleration.

2006 Social patologier (med Marie Østergaard)

2005 Axel Honneth, Kamp om anerkendelse

2003 Axel Honneth, Behovet for anerkendelse

 

 

 

 

Emneord

 • Arbejdsmarked
 • Anerkendelse
 • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
 • Anerkendelse
 • Moderne patologier
 • Samfundsøkonomi, Politik
 • Samfundskritik

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller