Billede af Urd Thejl Ploug Skiveren

Urd Thejl Ploug Skiveren

cand.psych.

 • Universitetsvej 1, 03.1-NW

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Jeg er ph.d.-stipendiat på ph.d.-programmet Hverdagslivets socialpsykologi ved Institut for mennesker og teknologi på Roskilde Universitet. I min forskning er jeg optaget af at undersøge børns erfaringer af hverdagslivet med fokus på, hvordan miljøet rammesætter barnets muligheder for at deltage i fællesskaber. Jeg er særligt inspireret af forskningsfelter såsom critical childhood studies, ecological psychology (herunder affordance-teori), cultural psychology og flere grene af den kulturhistoriske udviklingspsykologi, der udspringer af inspiration fra Vygotsky.

Mit ph.d.-projekt undersøger specifikt nyankomne børns inklusion i almenklassen og er finansieret igennem ph.d.-rådet for uddannelsesforskning (se mere under afsnittet om projekter) 

Jeg er oprindeligt uddannet cand.psych. fra Aalborg Universitet med udlandsophold på Universitetet i Bergen (Norge) og har efter endt studie i en periode arbejdet som psykolog på en døgninstitution for anbragte børn og unge.

Emneord

 • Kulturmøde, Multikulturalitet
 • Sprogtilegnelse
 • Tosproget undervisning
 • Psykologi
 • Kulturpsykologi
 • Socialpsykologi
 • Hverdagslivets socialpsykologi
 • Kvalitativ forskning
 • Situeret epistemologi
 • Situeret læring
 • Psykologi og daglig livsførelse
 • Subjektivitet i udvikling
 • Participatoriske metoder og praksisforskning
 • Børns hverdagsliv
 • Deltagelsesbetingelser
 • Børns deltagelse
 • Børneliv på tværs af institutioner
 • Pædagogik, Læring, Uddannelse
 • Inklusion og eksklusion
 • Integration af etniske minoriteter
 • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
 • Folkeskolen og pædagogiske institutioner