Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Overordnet er min forskning rettet mod humanistiske studier af uddannelse og ungdom - med særlig fokus på etnografiske studier af skoleliv og læring i et globalt perspektiv. Feltarbejde er gennemført i en række forskellige nationale, kulturelle og samfundsmæssige kontekster, f.eks: Sydkorea, Nepal, Zambia, Danmark. Jeg har de seneste år især arbejdet med de muligheder og udfordringer, postkvalitative metodologier rummer i en tid, hvor de vidensformer vi ellers plejer at knytte til humanistisk forskning er under pres og hvor uddannelsessystemer verden står over for gennemgribende ændringer. 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Dimissionsdato: 6 feb. 2017

Dr. Phil, Pædagogikkens Andet

Emneord

  • Pædagogik, Læring, Uddannelse
  • Læring
  • Ungdom
  • Globalisering
  • Uddannelsesforskning