Foto af Turid Olsen

Turid Olsen

cand.mag.

  • Universitetsvej 1, 30E.1

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Resumé af Ph.d. projekt

Ideen til at studere færøske børns socialisering ud fra en forskningsmæssig vinkel udvikledes gradvist gennem de sidste 14 år. I løbet af 1990-erne opstod afhandlingens emne bl.a. i forbindelse med reflekterende tilbageblik på egne feltstudier af problematikker indenfor bl.a. færøske forsøgsskoler og relationer mellem mennesker på Færøerne. Disse feltstudier indgik i det historiske afsnit i kandidat-speciale.

Kandidat-specialet var tænkt som forstudie til Ph.d. projektet. Forstudierne var nødvendige fordi der ikke tidligere har været tradition for forskning omkring familiære emner på Færøerne. Ud over at være et Ph.d. projekt er det også tænkt som et pilotprojekt, der er med til at afdække helt nye forskningsområder. Der er således rigeligt med uudforskede emner på øerne til mange fremtidige forskningsprojekter, hvor socialisering, opdragelse, familiære mønstre og uddannelse blot nogle af dem.

 

Det færøske samfund er et øsamfund, der bokstaveligt ligger i udkanten af det danske rige, langt ude i Nordatlanten. Samtidig er det et typisk overgangssamfund, hvor indbyggerne efter bedste evne forsøger at omstille sig i takt med accelererende ændringer fra traditionelle samfundssturkturer mod stadig mere nuancerede og komplekse samfundsformer.

Karakterisktisk har der hidtil været væsentlig forskel på hastigheden, hvormed samfundet fungerer og ændrer sig, i forhold til ændringshastigheden på det familiære plan, der hidtil har været betydeligt langsommere og anderledes.

 

Afhandlingen vil belyse en række af de påvirkninger, som samfundsændringer har på strukturer, socialiserings- og kulturformer i små overgangssamfund.

Konkret vil den samlede viden bl.a. kunne give pædagoger og lærere ny indsigt i hvilke sociokulturelle og historiske baggrunde børn på Færøerne bærer med sig. Baggrunde der har betydning for den læring og de læringsstile, det enkelte barn har med sig og kan forholde sig til. 

 

Teoretiske inspirationer/retninger:

Projektet tager udgangspunkt i antropologisk-etnografiske metoder – hovedsagelig kvalitative. Alle metode og analyseteorier er valgt i forbindelse med materialets beskaffenhed, hvilket betyder at intet var fastlagt før de empiriske feltstudiers påbegyndelse.

Teoriapparatet kan bedst beskrives som en bricolage, hvor der bl.a. er søgt inspiration fra en bred vifte af gamle og nye socialiseringsteorier.

På nuværende tidspunkt tegner der sig dog et billede, hvor analyseapparatet ud over børn, børns hverdagsliv, barndom og børnekultur også vil beskæftige sig med tid og tidsopfattelser samt kønsbestemte arbejdsfordelingers betydning for roller og legekonstellationer. Moderniseringsteorier kommer i spil i forbindelse med daginstitutionernes institutionaliserende indflydelse på familiernes organisering af børns liv, men også på samfundsfunktioner i almindelighed.

CV

11. til  21. august 2009: Summerschool med fremlæggelse af paper. 

Fra 27. aug. 2009. Deltager i Børn- og Ungeklyngen på PAES. fremlæggelse af projektet. 


Fra. 9. sept. 2009 og ind i 2010 - Aktiv deltagende i work-shops, møder og evaluering af PhD.-ernes arbejdspladsvurdering.

Fra 22. sept. 2009 og resten af efteråret ud, deltagelse i Introkurser for PhD.-studerende med fremlæggelse af projektdesign.


1. okt. 2009 Starter deltagelse i adjunktuddannelsen og kurser for undervisere på RUC: "Kursus i international kommunikation og pædagogik", "Vejleder i rollen som coach", "IKT e-læring" samt vejlederen i rollen som eksaminator".


17. nov. 2009 Direkte interview i bedste sendetid til Færøernes radio om mit projekt og forskning.


5. jan. 2010 Starter på de empiriske feltstudier på Færøerne. Bor 7 dage i 6 geografisk forskelligt placerede familier i forskellige typer af lokalmiljø. I alt omkring 1390 timers feltobservationer og ca. 20 timers støttende interviews.


Februar 2010. Begynder vejledning af bachelorstuderende.


25. marts 2010. Konference om "Børn og familier i vanskeligheder" på RUC.

Sidst i maj 2010 starter planlægningen af et pilotprojekt med Nordatlantiske aktiviteter. Basen er Institut for Psykologi og Uddannelsesstudier på Roskilde Universitet. Det aktuelle projekt afholder tværfaglige seminarer med emnet "Børn, unge og deres nærmeste", på Grønland, Færøerne og i Danmark i 2012. Projektledere er Karen Marie Nathansen og mig selv, der begge er PhD.-studerende ved Forskerskolen for Livslang Læring, RUC.


Efteråret 2010. Deltaget i seminarrække med emnet "Livshistoriestudier".


Efterår 2010. Forskere fra Instituttet med interesse i et Nordatlantisk forsknings- og uddannelsesaktiviteter kontakter mig med forespørgsel om fremtidigt samarbejde.


2. dec. 2010. Projektfremlæggelse for forskergruppen i CeBUF. 


6.-9. dec. Kursus på Dansk Pædagogisk Universitet. ”Analytiske perspektiver på børns hverdagsliv”


14. jan 2011. Deltog i det første tvær Vestnordiske Netværksseminar, holdt på Færøerne. Leder af netværket er Firouz Gaini, ungdomsforsker på Færøerne.