Intet billede af Trine Schifter Larsen
  • Universitetsvej 1

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

I min forskning er jeg optaget af sundhedsinstitutioner, patientforløb, og hverdagsliv og de konstituerende kræfter, som skaber og forbinder dem. Fx beskæftiger jeg mig med institutionel videns-praksis, sundhedsinstitutionelle infrastrukturer, patient subjektivering og hvordan politiske og sundhedsinstitutionelle begreber som deltagelse og inddragelse sætter sig igennem og skaber særlige forestillinger og praksisser. I tillæg hertil er jeg optaget af hvordan disse praksisser rækker ud over den institutionelle setting og er med til at forme det hverdagslige liv fx i forhold til forældreskab, aldring, og måder at forstå funktionalitet (ability) og demokratisk deltagelse.

Jeg er uddannet pædagogisk antropolog og har også en baggrund som sygeplejerske. Jeg har arbejdet med human og socialvidenskabelig sundhedsforskning og udvikling på Amager og Hvidovre Hospital siden 2013, og blev i 2016 indskrevet som PhD studerende ved forskerskolen Sundhed og Samfund på Roskilde Universitet. Mit PhD projekt er en etnografisk undersøgelse af søvns betydning for ældre i et ortopædkirurgisk indlæggelses- og rehabiliteringsforløb. Her  undersøgte jeg, hvordan søvns subjektive betydning bliver til på tværs af institutionelle, medicinske og hverdagslige kategorier. I efteråret 2020 blev jeg ansat i et deladjunktur mellem Amager og Hvidovre Hospital og Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi og underviser og vejleder bachelor og kandidatstuderende.

Jeg er særligt optaget af den stigende ulighed i sundhed med særligt fokus på, sundhedsvæsenet rolle i at producere og reproducere ulighed i -og adgang til sundhedsydelser og dermed patienters muligheder. Men jeg er også involveret i projekter omkring medicinsk teknologi og hvordan de skabes i praksis og er med til at (om)skabe praksis herunder, også patientforløb fx gennem diagnosticeringspraksisser. Jeg er ligeledes optaget af det sundhedsprofessionelle arbejdsliv og tværprofessionelt samarbejde på hospitalet bl.a. som del af aktionsforskningslignende projekter og senest om sundhedsprofessionelles arbejde på et COVID19 afsnit. Jeg har i den forbindelse bl.a. arbejdet med institutionelle risikostrategier og deres sammenhæng med medarbejderes emotionelle responser.

Jeg arbejder primært etnografisk og med socio-materielle analysestrategier. Dvs. at jeg undersøger, hvordan praksis bliver til gennem feltstudier og interviews og har fokus på deres kontekstuelle tilblivelsesproces, som interaktioner mellem sprog, kroppe og artefakter. Etnografien giver mig mulighed for at gå i dybden og have blik for kompleksitet.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Pædagogisk antropologi, Aarhus Universitet

Eksterne ansættelser

Amager og Hvidovre Hospital, Klinisk Forskningscenter

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller