Personlig profil

Forskning

Undervisning og vejledning
Empirisk: Udøvelsen af magt og skabelsen af viden indenfor offentlig politik og styring, resultatstyring- og måling i den offentlige sektor, evidensbaseret politik, sundhedspolitik, beskæftigelsespolitik, demokratianalyse, politiske styringsrationaliteter, politisk idehistorie, staten.

Teoretisk: Michel Foucault's magt- og styringsanalytik, Ny-institutionel teori, kritisk sociologisk teori (Bourdieu, tidlig og sen Frankfurt), statsteori, demokratiteori.

Forskningsområder 
Analyser af magt, viden og frihed (Foucault inspireret) i offentlig politik
Nye styringsformer i den offentlige sektor, herunder akkreditering, benchmarking, evaluering og resultatmåling
Sundhedspolitik
Beskæftigelsespolitik 
Psykologiens historie og politiske rolle 
Post-strukturalisme, politisk teori, sociologisk teori

Curriculum
2016-.. Professor (full) i Public policy and performance management
2012-16 Professor (mso) i Public Policy and Performance Management, Roskilde Universitet
2011-14 Redaktør ved ECPR Press
2009-11 Studieleder for Forvaltning og Politik og Administration, Roskilde Universitet
2006-12 Lektor i politisk analyse af offentlig forvaltning, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitetscenter
2003 Adjunkt i politisk analyse af offentlig forvaltning, Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter
2000-02 Forskningsadjunkt, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse, Copenhagen Business School
1998-2000 Administrator af uddannelsesprogrammet SLUSE, Den Kongelige Veterinære Landbohøjskole
1998 PhD i Internationale Udviklingsstuder, Institut for Internationale
Udviklingsstudier, Roskilde Universitetscenter
1992 Cand.scient. Kulturgreografi, Geografisk Institut, Københavns Universitet.

Forskningsprojekter
2017-21: EU Horizon 2020: Transforming into Open, Innovative and Collaborative Governments (TROPICO). Ansvarlig for WP8.
2009 Ansvarlig for projektet The Calculative Governing of Employment Policies in Australia and Denmark. Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. 
2006-09   Ansvarlig for delprojektet Et multi-level studie af metastyringen af de nationale og lokale styringsnetværk under forskningsprojektet Netværksstyring af den aktive beskæftigelsespolitik: lokalt, nationalt og transnationalt, Center for Demokratisk Netværksstyring.  Forskningsrådet for Samfund og Erhverv og tilknyttet Institut 8, RUC.
2004-05   Deltog i forskningsprojektet Center for Demokratisk Netværksstyring, Pilotstudie. Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd og tilknyttet Institut 8, RUC.

2003-04   Ansvarlig for forskningsprojektet Skabelsen af det udviklende arbejde: Fremkomsten, transformationerne og anvendelsen af psy-teknikker på det danske arbejdsmarked. Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd og tilknyttet RUC.
2000-02   Ansvarlig for post.doc. projektet Work, social welfare and subjectivity: A genealogy of the governing of human resources in post-WWII Malaysia. Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd og tilknyttet Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse, Handelshøjskolen, København.
1994-98   PhD projekt Governing Pests, Pesticides and Farmers in Malaysian Agriculture ved Institut for Internationale Udviklingsstrudier, RUC og Center for Udviklingsforskning. Finansieret af Rådet for Udviklingsforskning.

Emneord

 • Offentlig administration, styring og forvaltning
 • Politisk styring
 • Magt
 • New public management
 • Resultatstyring, Resultatmåling
 • Benchmarking
 • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
 • Sundhedspolitik
 • Beskæftigelsespolitik
 • Samfundsøkonomi, Politik
 • Politisk styring
 • Økonomisk tænkning

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller