• Universitetsvej 1, 02

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Med en baggrund som ingeniør indenfor bæredygtig energi og biobrændstoffer, udvider jeg i dag konstant min tilgang til udvikling og vedligehold af socio-økologiske systemer og lægger løbende nye lag af kompleksitet på mine forsknings- og udviklingstiltag. Mit arbejde drejer sig i stor udstrækning om udvikling og analyse af nye værdikæder i en mere biobaseret og cirkulær økonomi samt de dertilhørende aspekter omkring bæredygtig produktion og anvendelse af biomasse og nuværende og fremtidige behov for biobaserede fødevarer, energi og materialer.

Ingeniørvidenskab og eksperimentel R&D  |  Udpræget teknisk baggrund og en stærk, metodisk tilgang til problemløsning og projektstyring. Stor erfaring fra omfattende arbejde i både værksteder og laboratorier – både alene og i koordinerede grupper. Har deltaget i mange tekniske og eksperimentelle R&D projekter med både kommercielle og akademiske partnere, i særdeleshed indenfor termisk forgasning og pyrolyse af biogene materialer og den relaterede produktion og anvendelse af biochar.

Systemanalyse og kvantitativ bæredygtighedsvurdering  |  Kvantitativ bæredygtighedsanalyse og – vurdering herunder energi- og masseflowanalyser, footprint studier og livscyklusvurderinger. Aktør- og incitamentanalyser, sektorintegration og innovativ ressourceanvendelse. Design og udvikling af komplekse systemer. Helhedsorienteret tilgang til systemanalyse, bæredygtig omstilling og socio-økologisk stewardship. Stor interesse og ekspertise indenfor analyse og vurdering af systemer til produktion og anvendelse af biochar i forskellige former og sammenhænge.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 13 - Klimaindsats
  • Verdensmål 14 - Livet i havet

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller