Personlig profil

Forskning

Jeg er fagkoordinator for den nye profil i Forandringskommunikation på Kandidaten. 

 

Min forskning har to hovedspor:

1) Medier, særligt sociale medier. Fra performancekunst til reality TV, fra analog og digital fotografi til TV-serier, men hovedsagelig de mange forskellige multimediale former for selvrepræsentationer skabt til og for sociale medieplatforme. Jeg har arbejdet med næranalyser af platforme som YouTube, Facebook og Instagram. Jeg arbejder specifikt med den allestedsnærværende medialisering af hverdagslivet.

2) Social kategorisering. Dvs. identitet i dens mange intersektionelle former (køn, seksualitet, race, klasse, handikap m.m.). Jeg har således beskæftiget mig indgående med, hvordan identitet kommunikeres, konstrueres og medieres gennem visuelle medier og teknologier. Jeg har særligt arbejdet med kønslige og seksuelle minoriteter, men pt hovedsagelig med mænd og maskulinitet. 

 

Jeg har løbende undervist på følgende kurser: 'Interkulturel Kommunikation', 'Sociale Medier, intimitet og hverdagsliv', 'Visuel Kommunikation', 'Analysestrategier', 'Teoretiske perspektiver på kommunikation'.   

Jeg underviser pt på på følgende kurser: "Forandring, dialog og magt", "Forandringskommunikation: Strategi og praksis", "Body, Gender, and Sexuality in Digital Culture", "Digital Media Theory". 

 

Jeg har de sidste femten år været særligt optaget af de psykologiske, sociale, kulturelle og politiske potentialer og udfordringer ved den stigende mediering af hverdagslivet. Jeg har således været tilknyttet forskningsprojektet "New Media New Intimacies" (2015-2018), hvor jeg bl.a. arbejdede med spørgsmål vedr. 'Sorg og erindring i en medialiseret tidsalder'. Ligeledes er jeg optaget af spørgsmål vedrørende den stigende og næsten uomgængelige kapitalisering af vores online færden. Her har jeg bl.a. undersøgt sociale medie berømtheders strategier og praksisser, også kaldet micro-celebrities, influencers m.m. Det er dels affektive og socioøkonomiske spørgsmål, der optager mig. Og dels spørgmål vedrørende de neoliberalistiske og prekære arbejdsstrukturer, der er en integreret del af disse sociale medieberømtheders ageren.  

Jeg arbejder i øjeblikket på et forskningsprojekt om plastisk maskulinitet, der ser nærmere på, hvordan normer og forståelser af mænd og maskulinitet gøres og forhandles på nye måder i lyset af den omsiggribende medialisering og medikalisering. Her har jeg analyseret YouTube videoer skabt af ciskønnede mænd, der afprøver og diskuterer brugen af produkter til at øge skægvækst og mindske hårtab. Jeg har i den forbindelse undersøgt spørgsmålet om selvtracking som æstetisk form på YouTube, videnspositioner og fællesskabsdannelse igennem selvtrackingsvideoer, mænd og maskulinitet under forandring i en medialiseret og biomedikaliseret verden. Pt undersøger jeg såkaldte testosteronboosters målrettet til 30 plus ciskønnede mænd, og hvordan testosteron fremtræder som en særlig form for kulturel 'imaginary', og hvilke normer og forestillinger om mænd og maskuliitet, der (re)produceres i disse reklamer.  

 

Jeg har udgivet bøgerne Out Online: Trans Self-Representation and Community Building on YouTube (2016) og Mediated Intimacies: Connectivities, relationalities, proximities (2018), samt en lang række artikler inden for mine forskningsområder (Se min publikationsliste). 

 

Ansættelser

Jeg har været ansat som lektor i Kommunikation siden 2016 (og før det adjunkt samme sted), men har tidligere været ansat på Kultur-og Sprogmødestudier (2009-2013), samt på Kunsthistorie og Visuel Kultur, Aarhus Universitet (2004 - 2009). Jeg har været tilknyttet Berkeley Center for New Media, USA (2011), samt Media and Film, University of Sussex, England (2008 – 2009).

 

Forskningsgrupper-og netværk:

2021-: Masculinity, Sex and Popular Culture, Internationalt forskningsnetværk.  

2021- : Audiences and Mediated Life, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC.

2016- : Kultur og medier, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC.

2015-2018: New Media New Intimacies, tværuniversitært forskningsprojekt finansieret af Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program.     

2015- : Death Online Research Network, Internationalt forskningsnetværk.  

2013-2016: Magt, Medier og Kommunikation, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC.

Har siden 2010 været en del af forskernetværket Affekt Studier, der siden 2014 også udgiver artikler og redigerer forskerbloggen Peculiar (http://peculiar.dk). 

 

Reviewer:

Er løbende reviewer for: Social Media and Society, New Media and Society, Communication, Culture and Critique, NORMA: International Journal for Masculinity Studies, Men and Masculinities, Sexualities, Journal of Gender Studies, Porn Studies, Thymos: Journal of Boyhood Studies, Kvinder, køn og forskning, Arken: Museum of Moden Art, KØN. Gender museum Denmark

Emneord

 • Kommunikation, Journalistik, Medier
 • Internetforskning
 • Virtuel etnografi
 • Visuel kommunikation
 • Digitale teknologier
 • Fotografi
 • Video blogs
 • Reality TV
 • Digital Communication
 • Digitalisering
 • Medialisering
 • Køn, Etnicitet, Ligestilling
 • Interkulturel (visuel) kommunikation
 • Medieanalyse
 • Repræsentationsanalyser
 • Queer studies
 • Men's studies/Studies on men and masculinities
 • Affektteori
 • Minoriteter
 • Disability Studies
 • Tykhedsstudier
 • Transgender studies

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller