Personlig profil

Forskning

Forskningsområder

  • Sygdom, sundhed og trivsel: sociologiske og kulturteoretiske perspektiver på sygdom og sundhed , sygdoms og sundhedshandlinger og identiteter,betydning af  hverdagsliv og sociale miljøfaktorer, det sunde arbejdsliv og arbejdsmiljø, kulturelle praksiser og betydning for sundhed 
  • Mindre ulighed i sundhed: kvalitativ forskning i ulighed i sundhedsindsatser og i sundhedspolitik og sundhedsfremme , betydninger af social klasse og social marginalisering, betydninger af social eksklusion for sundhed og sundhedshandlinger, sundheds- og socialvæsenets praksis i forhold til at mindske og øge ulighed i sundhed og den ulighed der sker i de kulturelle møde mellem  individer og sundhedsvæsenet
  • Sundhedsfremmestrategier -Bæredygtige sundhedsmiljøer og lokalsamfund ,sundhedsfremme  i relation til demokratisering og medborgerskab , fællesskaber og individualisering. "Sundhed i al politik" og hvordan det fortolkes og realiseres lokalpolitisk og i offentlige institutioner, forandringer i sundhedspleje for børn,  i ældreomsorg,palliation og ved kronisk sygdom
  • Transformationer af de nordiske velfærdssamfund og sundhedssystemer-betydning for sundhedsindsatser og omsorg:  neoliberal indflydelse på sundhedsbehandling, forebyggelse og sundhedsfremme, samt i omsorgstjenester: accellaration, standardisering, person centrering og tilbagetrækning af den universelle velfærd. Betydninger af medikalisering for patalogisering af samfund og social praksis. Forandringer i adgang til sundhedsbehandling, professionelles positioner og faglig udvikling, for arbejdsmiljø og arbejdets organisering, for prioriteringer i sundhedsvæsenet
  • Borger og professionelles positioner og relationer i sundheds og omsorgs systemer: øget borger ansvar og inddragelse for egen sundhed,mere relations- og emotionelt arbejde mellem borgere og professionelle, inddragelse af borgernes viden og co-production, pres på professionsfagligheder,kampe mellem omsorgsrationaler og effektiviseringsrationaler .
  • Kritiske teoretisk udvikling af forskningsmetoder i sundheds og socialforskning: Psycho-social teori , Kritisk og performativ etnografi, livsbiografiske og narrative metoder

 Leder af Forskningsenhed for Sundhedsfremme på RUC 2007-2010, Leder af Center for Sundhedsfremmeforskning på RUC fra 2010-2017, Leder af PhD programmet Sundhed og Samfund 2016- 2020.

Aktuelle projekter

1)Creating integrated person-centered care in different settings -The Context project- 2018-2021

The core aim of the CONTEXT project is to explore how initiatives aiming at integrated person-centred care are shaped, facilitated or constrained by contextual conditions in different institutional settings and in two Nordic countries. The project will employ a comparative, mixed method, design, and will examine similar initiatives and care practices in different national and local contexts. A cross-case analysis based on qualitative studies in Norway and Denmark will be linked to quantitative, statistical analyses of a large Nordic survey among staff in elderly care in a way that permits a synergetic utilization of data.Drawing on previous research, we find it of particular interest to explore how mechanisms aiming at personcentred care are aligned with structural arrangements for the New Public Management (NPM) wave of reform.

Finansieret af det Norske Forskningsråd.Partnere: 1.Senter for Velferds og Arbeitslivsforskning,Institut NOVA og Universitetet i Oslo, 2. Center for Sundhedsfremmeforskning og Center for Arbejdslivsforskning, IMT, RUC, 3.Center for omsorgsforskning, Bergen, 4.VIVE, København .

 

2)Samtaler, læring og integrerede indsatser i palliation i Region Sjælland,Til lindring og livskvalitet- 2018- 2020, projektleder i samarbejde med post.doc. Iben AAmann.

Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for at skabe mere personcentreret og integreret tidlig palliation i det nære sundhedsvæsen, i tværsektorielle patientforløb . Der er fokus på professionel-patient samarbejde og samtaler udfra total pain begrebet, og redskaber til at understøtte dette, samt de kontekstuelle faktorer der kan muliggøre tidligere palliative indsatser i Region Sjælland. Undersøgelsen falder i to faser, hvor første del har fokus på patientperspektiver og samtaler, og anden del  har fokus på læring og professionesudvikling. Projektet er kvalitativt og kvantitativt og har også et aktionsforsknings spor, hvori de professionelle  er medforskere af eget handlerum og ide generering i forhold til praksisdvikling,.  

 

3)Brugerinddragelse- nye vidensformer og identiteter

2017- 2019

Forskningsprojektet undersøger hvordan brugerinvolvering transformerer professionelt arbejde, viden og identiteter i psykiatrisk arbejde. I psykiatrien pågår en udvikling med differentierede praksiser for patientinddragelse, herunder gamle praksiser som genforhandles i lyset af det nye patientinddragelsesparadigme. Projektet ser især på transformation af viden og identitet hos de professionelle. Igangsat 1.-8-2017 i samarbejde med lektor Annette Kamp.

4)Bedre Psykisk Arbejdsmiljø-Ekspertrådgivning og inspiration til de regionale arbejdspladser

2019- 2021 -2. fase

2016-2017 -1. fase 

En indsats for forskningsbaseret rådgivning og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på Danske Regioners arbejdspladser. Supervision, forskningsværksteder, problemundersøgelse og kortere dataindsamling, udviklingsforløb , samt rådgivning. Indsatserne drejer sig om: kernefaglighed og professionsidentitet i forandring, tværprofessionalitet og sammenhæng,sundhedsfremme i det daglige arbejdsliv. Indsatserne ledes af Center for Arbejdslivsforskning, fra Center for Sundhedsfremmeforskning : Betina Dybbroe og adjunkt Pelle Korsbæk Sørensen

5) Udvikling af Kompetencer i demens omsorg i Region Sjælland, med Iben Aamann, finans. af Region Sjælland, 2019- 2020

 

 

Undervisning

Forskerskolen ved IMT: faste ph.d. kurser: Feltarbejdskursus I og II, med Annegrethe Ahrenkiel, Tolknings og Analyseworkshop med Charlotte Højholt, Introduktionskursus til ph.d. skolen med Linda Lundgaard Andersen.

 

Leder af ph.d. programmet "Sundhed og samfund" 2016-2020

Har været hovedvejleder for 22 ph.d. projekter 

Ph.d. vejleder aktuelt for:

FFion Angharad Legg: "Healthcare in the gaps of the welfare state: A qualitative study of third-sector health care services in Denmark" fin. The Danish Free Research Council

Turid Hermansdottir:Exploring the conflicting abortion values on the Faroe Islands: An ethnography ,fin. det Færøske Forskningsråd

Nynne Barchager:User involvement and Illness Narratives of patients with chronic heart failure, fin. Den fælles forskningsfond mellem Region Sjælland og RUC

Kitt Vestergaard:New professional identity and knowledge in the position as home based nurse working with tele-medicine- fin. Professionshøjskolen Absalon og RUC

 

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller