Billede af Betina Dybbroe

Betina Dybbroe

cand.mag. & ph.d., professor mso , Leder af ph.d. program

  • Universitetsvej 1, 09.1

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

19962020

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområder

  • Sundhedsfremme og sundhed som sociokulturel proces , sammenhænge mellem identitet, sundhed/sygdom og hverdagsliv
  • Ulighed i sundhed, betydninger af klasse og social marginalisering, sociale sundhedsfremmestrategier i relation til demokratisering og medborgerskab , fællesskaber og kultur   
  • Det sunde arbejdsliv og sundhedsfremme på arbejdspladsen- meningsfuldhed, kultur, kernefaglighed og tværprofessionalitet, fællesskaber 
  • Sundhedsfeltet og omsorgssektorer i forandring: tilbagetrækning af velfærd, standardisering,oprofessionsroller , forandring af arbejdet, kommercialisering og brugerinddragelse
  • psycho-societal, livsbiografiske og kritisk teoretiske tilgange i sundhedsforskning, kritisk og performative etnografiske metoder i studiet af sundheds og omsorgs praksis 

 Leder af Forskningsenhed for Sundhedsfremme på RUC 2007-2010, Leder af Center for Sundhedsfremmeforskning på RUC fra 2010-2017.

Aktuelle projekter

1)Creating integrated person-centered care in different settings -The Context project- 2018-2021

The core aim of the CONTEXT project is to explore how initiatives aiming at integrated person-centred care are shaped, facilitated or constrained by contextual conditions in different institutional settings and in two Nordic countries. The project will employ a comparative, mixed method, design, and will examine similar initiatives and care practices in different national and local contexts. A cross-case analysis based on qualitative studies in Norway and Denmark will be linked to quantitative, statistical analyses of a large Nordic survey among staff in elderly care in a way that permits a synergetic utilization of data.Drawing on previous research, we find it of particular interest to explore how mechanisms aiming at personcentred care are aligned with structural arrangements for the New Public Management (NPM) wave of reform.

Finansieret af det Norske Forskningsråd.Partnere: 1.Senter for Velferds og Arbeitslivsforskning,Institut NOVA og Universitetet i Oslo, 2. Center for Sundhedsfremmeforskning og Center for Arbejdslivsforskning, IMT, RUC, 3.Center for omsorgsforskning, Bergen, 4.VIVE, København .

 

2)Samtaler, læring og integrerede indsatser i palliation i Region Sjælland,Til lindring og livskvalitet- 2018- 2020, projektleder i samarbejde med post.doc. Iben AAmann.

Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for at skabe mere personcentreret og integreret tidlig palliation i det nære sundhedsvæsen, i tværsektorielle patientforløb . Der er fokus på professionel-patient samarbejde og samtaler udfra total pain begrebet, og redskaber til at understøtte dette, samt de kontekstuelle faktorer der kan muliggøre tidligere palliative indsatser i Region Sjælland. Undersøgelsen falder i to faser, hvor første del har fokus på patientperspektiver og samtaler, og anden del  har fokus på læring og professionesudvikling. Projektet er kvalitativt og kvantitativt og har også et aktionsforsknings spor, hvori de professionelle  er medforskere af eget handlerum og ide generering i forhold til praksisdvikling,.  

 

3)Brugerinddragelse- nye vidensformer og identiteter

2017- 2019

Forskningsprojektet undersøger hvordan brugerinvolvering transformerer professionelt arbejde, viden og identiteter i psykiatrisk arbejde. I psykiatrien pågår en udvikling med differentierede praksiser for patientinddragelse, herunder gamle praksiser som genforhandles i lyset af det nye patientinddragelsesparadigme. Projektet ser især på transformation af viden og identitet hos de professionelle. Igangsat 1.-8-2017 i samarbejde med lektor Annette Kamp.

4)Bedre Psykisk Arbejdsmiljø-Ekspertrådgivning og inspiration til de regionale arbejdspladser

2019- 2021 -2. fase

2016-2017 -1. fase 

En indsats for forskningsbaseret rådgivning og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på Danske Regioners arbejdspladser. Supervision, forskningsværksteder, problemundersøgelse og kortere dataindsamling, udviklingsforløb , samt rådgivning. Indsatserne drejer sig om: kernefaglighed og professionsidentitet i forandring, tværprofessionalitet og sammenhæng,sundhedsfremme i det daglige arbejdsliv. Indsatserne ledes af Center for Arbejdslivsforskning, fra Center for Sundhedsfremmeforskning : Betina Dybbroe og adjunkt Pelle Korsbæk Sørensen

5) Udvikling af Kompetencer i demens omsorg i Region Sjælland, med Iben Aamann, finans. af Region Sjælland, 2019- 2020

 

 

Undervisning

Forskerskolen ved IMT: faste ph.d. kurser: Feltarbejdskursus I og II, med Annegrethe Ahrenkiel, Tolknings og Analyseworkshop med Charlotte Højholt, Introduktionskursus til ph.d. skolen med Linda Lundgaard Andersen.

 

Leder af ph.d. programmet "Sundhed og samfund"

herunder ansvarlig for ph.d. klyngeforløb

Har vejledt 22 ph.d. studerende.

p.t. ph.d. vejleder for  Helle Vedsegaard, Turid Hermansdottir, Nynne Barchager og Kitt Vestergaard

Underviser ved Master i Sundhedsfremme samt introduktionsforelæsning ved studierne.

 

Publikationsnetværk

Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne.
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.