• Universitetsvej 1, 44.1

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

I min forskning undersøger jeg forskellige former for social differentiering i relationer til ulighed i sundhed. Jeg arbejder med en relationel tænkning indenfor sygdom- og sundhedssociologi, der ligger til grund for min analyse af relationer mellem sundhedsinstitutioner, sundhedsfelter, professioner, og perspektiver fra patienter, borgere, klienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. 

I min aktuelle forskning arbejder med forskellige spor og perspektiver (ulighed i sundhed, emotionssociologi, relationel tænkning, social differentiering i brugerinddragelse, intersektionalitet) for at forstå de komplekse social dynamikker, der finder sted i mødet mellem borgere og sundhedsprofessionelle. 

Ligeledes interesserer jeg mig for institutionelle rammer og politikkers indflydelse på praksisser, der handler om mødet mellem borgere, pårørende og de sundhedsprofessionelle. 

Metodologisk arbejder jeg med en bred vifte af kvalitative og kvantitative metoder. Mit arbejde er ofte baseret på mixed method-design i en kvalitativ forstand. I undersøgelser har jeg særligt fokus på de praksisser, der former mødet mellem bruger, patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. 

Endelig er jeg optaget af at skabe viden, der er praksisnær. Dette gør jeg via samarbejder med praksisaktører og beslutningstagere. Baggrunden herfor er min faglige interesse i brugerinddragelse og involvering af borgere i projekter og forskningsprocesser.

Jeg er uddannet cand.scient.soc. fra Aalborg Universitet, og er ph.d. studerende ved Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier, IMT, hvor jeg i min afhandling fokuserer på social differentiering i brugerinddragelse, uligheder i sundhed, uligheder i brugerinddragelse, der især er centreret om involvering af borgere i udvikling af forskning indenfor sundhed- og socialområdet. 

Jeg vejleder studerende på RUC, sidder som bestyrelsesmedlem af Dansk Sociologiforening og det Nordiske Sociologiforbund, er aktiv i netværket omkring brugerinddragelse i Danmark, og deltager i et netværket for læring i sundhedsvæsenet, som samler forskere på tværs af felter med interesse for praksisser og uligheder i sundhed.  

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed

Emneord

  • Sundhed, Medicin
  • Køn, Etnicitet, Ligestilling
  • Velfærdsstat, Velfærdssamfund

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller