Personlig profil

Forskning

Jeg er tilknyttet flere forskningsprojekter, der er koncentreret om:

 • Cirkulær økonomi: Arbejder med cirkulær økonomi, ressourcer, affald, energi og bæredygtig produktion. Reduktion af affald, genbrug og genanvendelse af rest- og affaldsprodukter herunder plastik, byggeaffald, tekstilaffald og organisk affald. Jeg  beskæftiger mig teoretisk med cirkulær økonomi, bæredygtige forretningsmodeller samt industriel økologi og industriel symbiose. 
 • Planlægning, politik og regulering: med fokus på dansk og international (EU) miljø- og energiplanlægning, regulering og politik.

Curriculum

Ansættelser:

 • 2011-: Lektor i miljøinnovation 
 • 2009-2010: Adjunkt. 
 • 2007-2009: Postdoc. 
 • 2004-2007: PhD studerende
 • 2004: Forskningsassistent

 

Eksterne relationer

 • Medlem af den grønne tænketank CONCITO
 • Medlem af Roskilde Klimaråd

Udvalgte interne funktioner:

 • 2011-: Forskningsgruppeleder for TRANSITIONS - Sustainability Transitions and Environmental Planning
 • 2017-2022: Leder af Center for Interdisciplinary Research and Education in Circular Economy & Sustainability (CIRCLES)
 • 2016-18: Næstformand i institutrådet på institut for Teknologi og Mennesker 
 • 2014-2015: Medlem af institutrådet på ENSPAC
 • 2012-2016: Suppleant for medarbejder repræsentanten i RUC's bestyrelse

Uddannelse

 • 2015: Research Management course, CBSExecutive
 • 2007: Phd i miljøplanlægning
 • 2003: Kandidat fra RUC (cand.techn.soc)

Undervisning

Jeg underviser primært på kandidatuddannelsen Bæredygtig Omstilling (Teksam) og Den Humanistiske-Teknologiske Bacheloruddannelse.

Projektvejledning: Har vejledt projektgrupper på kandidat- og bachelorniveau indenfor områder som vedvarende energi, elbiler, eco-design, affald, biogas, biobrændstoffer, vindkraft, smart-grids, strategisk energiplanlægning, trafik/transport planlægning samt miljøinnovation i virksomheder indenfor plast-, elektronik- og bilindustrien samt i virksomheder indenfor affalds- og energisektoren. 

Kursusundervisning: Jeg har undervist i temaerne klima, cirkulær økonomi, renere produktion, globalisering, teknologi og teknologisystemer, innovation, værdikæder, regulering, energipolitik og miljøpolitik på kurser for danske og internationale studerende på både bachelor- og kandidatniveau.

Jeg har derudover undervist på den internationale samfundsvidenskabelige basisuddannelse (SIB), og den humanistisk-teknologiske basisuddannelse (Humtek). 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats

Emneord

 • Miljø, Energi, Natur, Ressourcer
 • Klima
 • Cirkulær økonomi
 • Bæredygtighed
 • regulering
 • klimapolitik
 • miljøpolitik
 • Affaldsplanlægning
 • genanvendelse
 • Produktion, Forbrug
 • Cirkulær økonomi
 • industriel symbiose
 • ressourcer
 • grøn omstiling
 • Affald
 • regulering
 • plast
 • plastaffald
 • byggeaffald
 • byggeri
 • Trafik, Transport
 • elbiler
 • bilindustri
 • selvkørende biler
 • Teknologi
 • innovation
 • Teknologivurdering

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller