Billede af Susanne Kjærbeck
  • Universitetsvej 1, 40.3

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Personlig profil

Forskning

Jeg er lektor i Kommunikation, og er knyttet til IKH's forskningsgruppe Offentlig Kommunikation. Mine forskningsinteresser omfatter organisationskommunikation, herunder forandringskommunikation, dialog med interessenter og strategisk kommunikation i kampagner. Desuden fortælling i strategisk kommunikation, interaktion, sproglig handling og positionering i institutionelle samtaler og kvalitative interviewmetoder. 

 

 

Undervisning

Jeg underviser i Professionelle kommunikationsfærdigheder (Kommunikations fagmodulkursus 3), hvor jeg også er involveret i det praktiske udviklingsarbejde. Desuden, gennem en årrække, undervisning i Public Relations (Kommunikations kandidatuddannelser). Underviser i Faglig formidling, et kursus i mundtlig og skriftlig vidensformidling og employability. Fagkoordinator for de 5 hold i Faglig formidling, herunder fortsat udviklingsarbejde (Bachelorsemestret på Humbach). Har siden 2014 stået for fagkoordination og semesterstart/projektdannelse for BA i Kommunikation, pt tovholder for projektdannelse på 3. sem., Humbach. Undervisning i metode, samme sted. Vejleder på Kommunikations kandidatuddannelser, navnlig specialer, og på Den Humanistiske Bacheloruddannelse - især indenfor organisationskommunikation og public relations, strategisk kommunikation, dialog/ interaktion, positionering, fortælling i praktisk kommunikation, kvalitative interviewmetoder

 

 

Emneord

  • Kommunikation, Journalistik, Medier
  • Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller