Billede af Susanne Haraszuk

Susanne Haraszuk

cand.comm., Master i Oplevelsesledelse

 • Universitetsvej 1, 02

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Siden 2003 har jeg været uddannelsesleder for diplomuddannelsen til turistfører - med alt hvad det indebærer fra dialogen med uddannelsens eksterne fagstyregruppe/censorkorps til revision af studieordning, udarbejdelse af studievejledninger, pædagogisk design og undervisningsplaner.

Ansvarlig for optagelsen til studiet, kommunikation internt med uddannelsens studerende og underviserne samt opfølgning eksternt i relation til erhvervskompetencen. Udarbejder den årlige uddannelseslederrapport, hvori det skal fremgå, hvordan evalueringerne bliver indarbejdet med henblik på udviking og kvalitetssikring.

I 2016 er jeg derudover blevet faglig koordinator på et 3-ugers sommerkursus i dansk for 30 kulturstipendiater. 

Jeg deltager ad hoc i forsknings- og udviklingsprojekter. I perioden 2012-2015 har jeg deltaget i det EU-finansierede Fehmarnbelt Projekt: Tourism Innovation Management. Min funktion har primært bestået i indsamling af data via virksomhedsinterviews og observation på faglige studieture.

 

Undervisningskompetence:

Ansvarlig for to obligatoriske moduler "Kunst og Kultur i lange linjer" og "Turdesign, Oplevelser og rumlig forandring" samt det valgfrie modul med regional og/eller tematisk specialisering.

Derudover varetager jeg vejledning i pilotprojekterne på modulet "Interkulturel kommunikation og Pilotprojekt".

 

Uddannelse:    

 • Master i Oplevelsesledelse (MOL), Roskilde Universitet 2013
 • Cand.comm. m. Geografi, Roskilde Universitetscenter 1987.
 • Naturvidenskabelige Basisuddannelse på RUC 1981.
 • Mat.Fys.-student Nakskov Gymnasium 1974

 Akademisk arbejde

 • 2003-        Leder af diplomuddannelsen til turistfører,  Institut for Mennesker og Teknologi (IMT), Indtil 2016: ENSPAC                        
 • 1995-2003 Ansat v. turistføreruddannelsen som amanuensis to år og siden 1997 som AC-medarbejder.
 • 1993-1995 Forskningsmedarbejder v. Institut III/Geografi mhp. at formalisere og etablere uddannelsen til turistfører.
 • 1991-1995 Freelancer - undervisning: Videoskolen Næstved (kommunikation), HaVision Holbæk (kreativ skrivning på PC) og kursusleder ved et turismekursus for Dansk Magisterforenings Efteruddannelse DME
 • 1990-1993 Forskningsmedarbejder v. Forskningsprojekt for LLO-Kbh./Bygge- og Boligstyrelsen. Konsulentopgaver jf. publikationslisten.
 • 1987-1989 Forskningsmedarbejder v. RUC-Efteruddannelse med kursusudvikling specielt inden for turisme - herunder et turistførerkursus.  Konsulentopgaver for organisationer og institutioner - herunder en opgave for Storstrøms Amt vedr. turisterhvervenes udviklingsmuligheder.

 

Beskæftigelse før 1987:

 • Studenterjob: RUC- Efterudddannelse 1986-87. Informationskontoret /RUC 1984-86
 • Køkkenarbejde: GT-ruten 1977, Jaruplund Højskole 1976, Fejø Kro 1975.  
 • Socialt arbejde: Hus for arbejdsløse i Nyk. Fl. 1978 (1år). Børne- og Ungdomscentret i Nakskov, 1974/75 (1år). Afløser på plejehjem (1980-87)
 • Højskoleophold: Nysted Energihøjskole 1979. Kunsthøjskolen/Holbæk 1977 og Jaruplund Højskole i Sydslesvig (1976)

Publikationer for Susanne Haraszuk vedr. turistføreruddannelsen.

Som uddannelsesleder har publikationerne og arbejdspapirer koncentreret sig om turistføreruddannelsen med studieordninger, studievejledninger og den årlige uddannelseslederrapport

 • 2016-2003 delvis i samarbejde med koordinator lektor Jane Widtfeldt Meged og
 • 2003-1993 i samarbejde med ekstern lektor/tidligere leder Inger Højbjerg.

 

Projekter på Masteruddannelsen i Oplevelsesledelse

 

I de fire forløb på Masteruddannelsen i Oplevelsesledelse har jeg i perioden 2010-2013 udarbejdet følgende projekter, hvis faglige indhold også er kommet i spil i min undervisning på turistføreruddannelsen:

 • Я хочу знать - I want to know. Hvordan samproduktion af  TV-film om Danmark til russisk TV vil kunne bruges til at udvikle turismen i Danmark?

   Et casestudie af dansk-russiske samproduktioner mellem Tourism Intelligence Institute aps (TII) og russiske produktionsselskaber i perioden 2010-2012.      

 • Rebrandning af Georg Jensen - I spædingsfeltet mellem det globale og det lokale. Et casestudie af det fysiske, det sociale og det mentale rum i flagstore-designet
 • Grøn Innovation - Casestudier af innovationsprocesser i de to virksomheder Knuthenlund og Møn Økologi.
 • Med Hjerne, hjerte og humor". Oplevelsesbaserede undervisningsformer på Turistføreruddannelsen

 

Særskilte arbejdspapirer:

 • med Inger Højbjerg (1998), Turistføreruddannelsens fem første år 1994-98. Arbejdspapir Turistføreruddannelsen
 • med Inger Højbjerg (1997), Behovsundersøgelse Fyn/Sydlige Jylland - en undersøgelse af behovet for professionelle turistførere på Fyn og det sydlige Jylland. Arbejdspapirer Turistføreruddannelsen.

 

Forskning og konsulentopgaver for organisationer og offentlige institutioner før ansættelsen ved turistføreruddannelsen:

 • med Søren Villadsen (1992), Byfornyelse i bebyggelsen Mønten, Bygge- og Boligstyrelsen, København
 • med Käthe Geuken, Ole Hemmingsen og Glen Polano (1990): Turisterhvervenes udviklingsmuligheder i Storstrøms Amt, Start Storstrøm, Nyk. Fl.
 • med Søren Villadsen (1991). Del-evaluering af COMETT- programmet for EF.
 • Med Søren Villadsen (1991), Organisering af erhvervs- og arbejdsmarkeds-politikken i et samspil mellem amt og kommuner. Perspektiver for den fremtidige indsats i Roskilde Amt, Rapport nr. 8, Institut for Samfundsøkonomi og Planlægning, Roskilde Universitetscenter
 • med Karin Andreasen and Pædagogisk Kartel Frederiksberg (1989), Institutionsudviklingen i Frederiksberg kommune 1980-88, Publikation fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi, Roskilde Universitetscenter
 • med J. O .Baggesen, N. J. Jacobsen, U. Skibsted, P. A. Hansen and K. Keller (1988), Evalueringsrapport - Efteruddannelseskurser indenfor plastindustri, RUC-efteruddannelse, Roskilde Universitetscenter
 • med Käthe Geuken (1988), Turismen og Roskilde, i J. O. Bærenholdt m.f.l.: Roskilde nu og i morgen, Publikation fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi, Forskningsrapport nr. 62, Roskilde Universitetscenter pp.39-43
 • med Käthe Geuken (1988), Evalueringsrappport - turistførerkursus på RUC 1987/88, Publikation fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi, Arbejdspapir nr. 74, Roskilde Universitetscenter
 • med Jørgen Ole Bærenholdt og Käthe Geuken (1998): Turisterhvervenes udviklingsmuligheder i Storstrøms Amt, Publikation fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi, Arbejdspapir nr. 75, Roskilde Universitetscenter
 • med Käthe Geuken (1987), Turismen og Roskilde, Speciale i geografi, Publikation fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi, Arbejdspapir nr. 64, Roskilde Universitetscenter
 • med Käthe Geuken (1986), Efteruddannelse indenfor turisterhvervene, Publikation fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi, Arbejdspapir nr. 52, Roskilde Universitetscenter

 

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller