Billede af Sune Sønderberg Mortensen
 • Universitetsvej 1, 43.2

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Personlig profil

Forskning

Jeg beskæftiger mig med dansk sprog og sprogbrug, fra grammatik og funktionel lingvistik til interaktions- og diskursanalyse, pragmatik og andre – især næranalytiske – tilgange til tekster, kommunikationer og sproglige fænomener. Som grammatiker interesserer jeg mig for sproglige valgmuligheders betydningsside og funktioner, generelt inden for rammerne af Dansk Funktionel Grammatik / Dansk Funktionel Lingvistik, og dermed hvordan sprogets opbygning er med til at forme, varetage og regulere vores sociale interaktioner og kulturelle praksisser, relationer, identiteter, diskussioner og konflikter.

Et særligt samfundsrettet fokusområde som forener alle interessefelterne, er retslingvistikken, hvor jeg i samarbejde med domstole og andre grene af retsvæsenet bl.a. undersøger sprogbrugen i retssager, herunder vidneafhøringer, spørge- og svarstrategier, framingmønstre og andre aspekter af retsinstitutionernes repræsentationer og forhandling af skyld, uskyld, handlinger, ansvar, troværdighed og offer- og aggressor-identiteter mv. Af andre retslingvistiske interesseområder kan nævnes udforskningen af sproglige træk knyttet til løgn og vildledning, krænkelser, plagiat og forfatterophav såvel som særlige sprogbrugskontekster i bl.a. politiarbejde og det socialretlige område.

Eksterne ansættelser

Redaktør, Acta Linguistica Hafniensia, International Journal of Linguistics

2013 → …

Emneord

 • Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi
 • Grammatik
 • Pragmatik
 • Semantik
 • Diskursanalyse
 • Interaktionsanalyse
 • Kommunikation, Journalistik, Medier
 • Framing
 • Mediesprog
 • Mediediskurser
 • Retorik
 • Ret, Etik
 • Retslingvistik
 • Retssalsinteraktion
 • Retsretorik

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller