Personlig profil

Forskning

Jeg er professor i erhvervsøkonomi md særlig henblik på innovation. Mine forskningsemner har været serviceerhverv, oplevelsesøkonomi og turisme. Jeg har særligt undersøgt innovation indenfor disse erhvervsområder, men også organisation og ledelse, marketing, IT udvikling, økonomisk udvikling og andre emner. Jeg har deltaget i og ledet mange international og danske forskningsprojekter. Samarbejde med virksomheder og erhvervsorganisationer er en vigtig del af mit arbejde.

Jeg har været initiativtager til forskningsgruppen Innovation i service og oplevelse på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv og det tværgående Center for oplevelses- og turismeforskning på RUC.

Undervisning

Jeg har undervist i organisation og ledelse, oplevelsesøkonomi, innovation og erhvervsudvikling. Jeg har været studieleder på erhvervsøkonomiuddannelserne i flere omgange og har vejledt studerende på alle niveauer. Jeg har været leder af et erhvervsøkonomisk PhD program og vejledt en række PhD studerende.

Ledelse og samarbejde

Jeg har samarbejdet med en række forskere i mange lande, både i faglige fællesskaber, forskningsprojekter og publicering. Jeg har samarbejdet med en række virksomheder og erhvervsorganisationer, bl.a. gennem de to innovationsnetværk Serviceplatformen og Innovationsnetværket for oplevelsesøkonomi.

Eksterne ansættelser

Professor II, Nord University

20142018

Emneord

  • Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi
  • Iværksættere
  • Service ledelse
  • HRM
  • Organisation
  • innovation
  • Oplevelse, Turisme, Performance
  • Oplevelsesøkonomi
  • Oplevelses ledelse

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller